Перша Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Етнічна культура в глобалізованому світі"

Країна: Україна

Місто: Одеса

Тези до: 01.12.2012

Дати: 01.02.13 — 01.02.13

Address: Україна, м. Одеса, вул. Єлисаветинська, 12, історичний факультет ОНУ імені І.І.Мечникова

Е-мейл Оргкомітету: nest_onu@ukr.net

Організатори: Наукове етнологічне студентське товариство (НЕСТ) кафедри археології та етнології України історичного факультету Одеського Національного Університету ім. І.І. Мечникова

Умови участі та проживання: Вартість публікації – 20 грн. за 1 сторінку тексту; Проїзд, проживання, харчування за рахунок учасників.

 

 

                                                                                             Шановні колеги!Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниОдеський національний університет імені І.І. МечниковаІсторичний факультетНаукове етнологічне студентське товариство (НЕСТ) кафедри археології та етнології України ЗАПРОШУЮТЬ Взяти участь у Першій Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченій 20-річчю кафедри археології та етнології України Одеського національного університету імені І.І.Мечникова"Етнічна культура в глобалізованому світі", Конференція відбудеться на історичному факультеті Одеського національного університету імені І.І.Мечникова 1-2 лютого 2013 року. Місце проведення – історичний факультет, вул.. Єлисаветинська, 12, ауд.№ 3 «Етнографічна світлиця».До початку роботи конференції планується публікація статей окремою збіркою матеріалів. Пропонуються наступні напрями роботи:Історія розвитку етнографічної науки Регіональні особливості традиційної культуриОсобливості розвитку етнічної культури  порубіжжяТрадиції та інновації в культурі етносівПроблеми збереження етнічності Робочі мови конференції – українська, російська, білоруська, молдавська, румунська, англійська.Проїзд, проживання, харчування за рахунок учасників. Для учасників конференції будуть організовані екскурсії по історичним місцям та музеям Одеси. Для участі у конференції необхідно до 01 грудня 2012 р. надіслати електронною поштою до Оргкомітету анкету учасника (вкладений файл) та статтю (вимоги до оформлення статей додаються), вартість публікації – 20 грн. за 1 сторінку тексту, оплата – грошовим переказом (деталі – після прийняття до друку).E-mail:  nest_onu@ukr.net Адреса Оргкомітету для листування: 65082, Україна, м. Одеса, вул. Єлисаветинська, 12, історичний факультет ОНУ імені І.І.Мечникова,  Петровій Наталії Олександрівні.  Контактні телефони: (+38)067-42-46-511, (+38)050-03-54-425 – Петрова Анна, (+38)063-93-82-460 – Стрельцова Анастасія, (+38)096-53-27-905 – Яцуник Вадим.З повагою, Оргкомітет конференції 

 

Заявка на участь у конференції

«Етнічна культура в глобалізованому світі»

Прізвище, ім’я та по-батькові

 

 

Місце роботи/навчання (ВНЗ, факультет, кафедра)

 

Статус (студент, магістрант, аспірант, докторант)

 

Для студентів - ПІБ., вч. ступінь, вч. звання наукового керівника

 

Назва доповіді (мовою оригіналу, українською, англійською)

 

 

Тези доповіді (0,5 – 1 сторінка)

 

Секція

 

Домашня адреса

 

Поштова адреса

 

E-mail

 

Контактні телефони

 

Факс

 

Потрібні для читання доповіді технічні засоби

 

 


Вимоги до змісту та технічного оформлення тексту доповіді (статті)

 

1.     Обсяг статті – 6-12 стор.

2.     Стаття подається в електронному вигляді (вкладеним файлом електронною поштою) у редакторі – Word 97-2000 для Windows 98-2000, збереженому у двох форматах *.doc і *.rtf разом із двома примірниками роздрукованого тексту.

3.     Шрифт – Times New Roman, розмір 14.

4.     Міжрядковий інтервал – 1,5; відступ абзацу – 1 см.

5.     Максимальна кількість знаків у рядку – 70.

6.     Наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми; котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

7.     На другому рядку статті, після прізвища автора перед заголовком статті в лівому кутку подається шифр УДК (звичайним шрифтом).

8.     На початку статті обов’язково подати анотацію українською мовою 3-4 речення та ключові слова.

9.     У кінці статті обов’язково подати російською та англійською мовами: ім’я і прізвище автора, назву статті, анотацію та ключові слова (6-10 рядків).

10.                       Бібліографія подається в кінці статті в алфавітному порядку під заголовком: Джерела та література.

11.                       У тексті статті покликання оформляються в квадратних дужках, перша цифра – порядок джерела посилання в списку „Джерел та літератури ”, друга цифра – номер сторінки, перед яким подається скорочення с. (зразок: [12, с. 35]).

 

Статті до збірки надсилати до 01 грудня 2012 року

E-mail: nest_onu@ukr.net

 Адреса Оргкомітету: 65082, Україна, м. Одеса, вул. Єлисаветинська, 12. Петровій Наталії Олександрівні

Контактні телефони: 067-76-05-491 – Петрова Наталія Олександрівна.

Веб-сторінка конференції: http://nest-odesa.at.ua