Сучасні проблеми здоров’я та якості життя дітей та підлітків

Країна: Україна

Місто: Lugansk

Тези до: 15.03.2013

Дати: 22.04.13 — 23.04.13

Область наук: Медичні;

Address: г Луганськ, кв Южний, буд 6, кв 301.

Е-мейл Оргкомітету: bezk@mail.ru

Організатори: Lugansk State Medical University

Умови участі та проживання: Вартість публікацій - 40 грн. за 1 сторінку. Оплата проживання, харчування здійснюється готівкою, можливо бронювання готелю

 

 ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 Маємо честь запросити Вас взяти участь у роботі II Всеукраїнської науково-практичної конференції „Сучасні проблеми здоров’я та якості життя дітей та підлітків”, яка відбудеться   22-23 квітня 2013 р. До участі в роботі науково – практичної конференції запрошуються лікарі-педіатри, лікарі загальної практики (сімейні лікарі) та лікарі суміжних спеціальностей. Конференція  внесена до реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій (посвідчення № 491).

  Науково-практичні напрямки конференції:

 1. Медико – соціальні аспекти стану  здоров’я та сучасний спектр соматичної патології у дітей та підлітків.

2. Корекція шкідливих впливів на стан адаптаційних  резервів та якість життя дітей та підлітків в залежності від соціальних умов, віку, статі, наявності хронічних соматичних хвороб, екологічної складової.

3. Особливості психосоціальної адаптації у дітей та підлітків на сучасному етапі та її вплив на стан здоров’я.

 4.Іноваційні методи в діагностиці, лікуванні, та профілактиці захворювань дітей.

5. Профілактика як основа сучасної педіатрії.

 Форми участі у конференції:

 · доповідь у засіданнях

· стендова доповідь

· участь у засіданні

· публікація тез

для фірм та організацій – проведення виставок-презентацій сучасних засобів діагностики та лікування  

Форми публікації:

 Тези та статті будуть надруковані у профільному фаховому журналі  «Український медичний альманах», який зареєстрований ВАК України.

Просимо дотримуватися наступних вимог: текст тез/статті надсилати на папері А4 в 2-х примірниках та на CD/DVD в редакторі Microsoft Word 2003. Обсяг тез - до 2 сторінок, статті – 5-8 сторінок. Мова - українська, російська, англійська, Поля верхнє та нижнє по 25 мм, правє 15 мм, ліве 35 мм. На початку першої сторінки рукопису вказуються 1)УДК, 2) ініціали та прізвище авторів, 3) назва статті (великими літерами без абревіатур), 4) найменування кафедри (в дужках вказати вчене звання, ініціали та прізвище керівника) та назва установи, де виконана робота. Назва - великими жирними літерами. Текст підписують всі автори. Оригінальна стаття повинна включати 1) ключові слова українською мовою, 2) резюме англійською та українською/російською 3) список літератури. Стаття візується всіма авторами. В кінці другого примірника статті зазначається «При опублікуванні статті у зарубіжних виданнях авторські права передаються редколегії журналу «Український медичний альманах». Нижче повідомляються прізвища, імена та по батькові всіх авторів, місце роботи і посада кожного з них, науковий ступінь, вчене звання, адреса і номер телефону. Стаття візується керівником кафедри. Авторська довідка: І.П.П. виконавця, посада, науковий ступінь та вчене звання керівника роботи, адреса для спілкування. Матеріали публікації (паперовий та електронний варіант), авторську довідку, анкету та квітанцію про поштовий переказ, а також поштовий грошовий переказ надсилати до 15.03.2013 за адресою: Бондаренко Галина Григорівна 91003, г Луганськ, кв Южний, буд 6, кв 301.  Вартість публікацій - 40 грн. за 1 сторінку. E-mail: nataliya.doctor@mail.ru.

Місце проведення: науково-практична конференція  „Сучасні проблеми здоров’я та якості життя дітей та підлітків” відбудеться 22-23 квітня 2013 року у м. Луганськ, ДЗ «Луганський державний медичний університет»,  кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1; головний корпус.

Мова: українська, російська, англійська

Прохання до учасників: до 1 березня повідомити оргкомітет конференції про особисту участь у конференції, місце проживання, дату і час прибуття.

 Учасники отримують сертифікат за загальнодержавним зразком                          

 

 Офіційне підтвердження про участь та публікацію наукових матеріалів, відомості про організацію конференції будуть надіслані Вам до 20.03.13 в інформаційному повідомленні №2.                                        

 

 Контактні телефони:

 

кафедра педіатрії  з дитячими   інфекціями та дитячою хірургією:

завідувач професор Безкаравайний Борис Олексійович

 (0642) 535407 ( з 9.00.до 15.00);  0502971404 

 

 E-mail: bezk@mail.ru    

 

к.мед.н. Сенченко Наталія Григорівна

(050)9311243

 E-mail: nataliya.doctor@mail.ru                                                                                                         

 

 Оргкомітет забезпечує  мультимедійним      проектором,  нетбуком

 Регламент доповіді – 10 хвилин                        

 

 Оплата проживання, харчування    здійснюється  готівкою,  можливо бронювання готелю                                                                   

 

 

 

Анкета учасника

 

 

Прізвище_______________________________

Ім'я____________________________________

По батькові_____________________________

Група _______курс_______________________

Контактний телефон______________________

E-mail________________

Науковий керівник (П.І.П.), науковий ступінь або посада______________________________

_______________________________________

Кафедра________________________________

ВУЗ____________________________________

 

Науковий ступінь________________________

Вчене звання____________________________
Посада_________________________________

Спеціальність___________________________

Адреса_________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Форма участі у конференції

  • Доповідь
  • Стендова доповідь
  • Тільки публікація
  • Вільний слухач

Технічні засоби__________________________

_______________________________________

Проживання____________________________

_______________________________________

 

Веб-сторінка конференції: www.lsmu.edu.ua