Конкурс «У чистому світі не хворіють діти»

Країна: Україна;

Дедлайн: 15.12.2014

Веб-сайт: grantua.com.ua

 

 Конкурсу:

1.1. Організатором Конкурсу «У чистому світі не хворіють діти» (надалі – Конкурс) є:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Юнілівер Україна» (надалі – Організатор)
Місцезнаходження Організатора: Україна, 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т, літера А,
Код ЄДРПОУ 25641220.
1.2. Виконавцем-1 Конкурсу є Товариство з обмеженою відповідальністю «АДВЕРТ.УА» (надалі
– Виконавець). Місцезнаходження Виконавця: Україна, 04050, м. Київ, вул. М. Пимоненка,
буд.13, Код ЄДРПОУ 35647132.
1.3. Виконавцем-2 Конкурсу є Товариство з обмеженою відповідальністю «КЛЕВЕР груп» (надалі
– Виконавець-2). Місцезнаходження Виконавця-2: Україна, 01030, м. Київ, вул.
М.Коцюбинського, 4-Б, оф.4, Код ЄДРПОУ 33099193.
1.4. Конкурс проводиться на всій території України.
1.5. Конкурс триватиме з 27.10.2014 до 15.12.2014 року включно (надалі – «строк проведення
Конкурсу», або «тривалість Конкурсу», або «період проведення Конкурсу»).
1.6. Беручи участь в Конкурсі, учасники Конкурсу не вносять ніякої плати, пов’язаної з участю в
Конкурсі.
1.7. Організатор має право на зміну місця та строків проведення Конкурсу та умов офіційних
правил Конкурсу (надалі – Правила). Інформація щодо зміни умов, місця та строків
проведення Конкурсу подається в порядку, передбаченому Законом України «Про рекламу».
2. Участь в Конкурсі
2.1. В Конкурсі можуть брати участь громадяни України, що проживають на території України
(надалі – Учасники Конкурсу), а саме учні загальноосвітніх шкіл, їх батьки та інші законні
представники дітей, а також будь-яка доросла людина, яка занепокоєна станом рівня гігієни
серед молодших школярів. Неповнолітні особи мають право брати участь в Конкурсі тільки за
згоди своїх законних повнолітніх представників, відповідно до чинного законодавства
України. Участь в Конкурсі обмежено дієздатних і недієздатних осіб не допускається.
2.2. Не визнаються Учасниками Конкурсу та не мають права брати в ній участь працівники
Організатора/Виконавців Конкурсу й будь-яких інших компаній, які беруть участь у
підготовці та проведенні Конкурсу, а також їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти,
брати/сестри, батьки).

Учасником Конкурсу вважається особа, яка відповідає вимогам п. п. 2.1. цих Правил та

належним чином виконала усі вимоги цих Правил.
2.4. Учасники Конкурсу, або їх законні представники під час участі в Конкурсі зобов’язуються:
2.4.1.дотримуватися вимог цих Правил, правил користування сайтом domestos.ua та норм
чинного законодавства України;
2.4.2.вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені цими Правилами;
2.4.3.свідомо не створювати незручності та перешкоди для інших Учасників Конкурсу;
2.4.4.не вчиняти дії, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в
Конкурсі та/або можуть бути розцінені Організатором/Виконавцем/іншими
Учасниками Конкурсу /третіми особами як образливі та/або надокучливі.

Деталі: http://www.domestos.ua/static/%D0%BF%D1%...

Сайт конкурсу: http://www.domestos.ua/ua/contest/rules/