Формування конкурентоспроможного середовища для досягнення світових параметрів факторіальних і результативних показників в-ва

Країна: Україна

Місто: Тернопіль

Тези до: 21.06.2010

Дати: 24.06.10 — 25.06.10

Область наук: Економічні;

Address: Тернопільський інститут АПВ НААНУ, Оргкомітет конференці,ї вул. Тролейбусна, 12, м. Тернопіль, МСП, 46020

Організатори: ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ІНСТИТУТ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА / ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, ТЕХНОЛОГІЙ І ПІДПРИЄМНИЦТВА / УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

В розрізі тематики конференцій заплановано висвітлення наступних питань:


1. Проблеми управління національним господарством

2. Економіка і менеджмент  підприємств

3. Бухгалтерський облік, аудит і аналіз

4. Теорія і практика маркетингу і логістики

5. Фінанси і грошовий обіг

6. Економіка природокористування

7. Екологізація економічного розвитку галузей і підприємств

8. Інноваційно-інвестиційний менеджмент

9. Формування конкурентоспроможного ринку ресурсів і продукції

10. Удосконалення земельних відносин і збереження продуктивного потенціалу землі.

11. Використання потенціалу дрібних селянських господарств

12. Підвищення ефективності функціонування фермерських господарств

13. Державне регулювання і підтримка розвитку сільського господарства

14. Розвиток сервісного забезпечення сільського господарства

15. Розвиток транскордонного співробітництва

16. Конкурентоспроможність територій

17. Вирішення демографічних проблем

18. Стратегічне планування розвитку економіки

19. Ресурсо-енергозберігаючі технології  виробництва

20. Використання біотехнологій для виробництва біопалива і екологічної продукції

21. Ландшафтно-рекреаційний розвиток сільських територій і аграрного туризму

22. Становлення і розвиток туристичного бізнесу

23. Кластеризація економіки

        24. Оптимізація структури і розмірів підприємств

 

Веб-сторінка конференції: www.conftiapv.at.ua

 

Конференції по темі - із близькими дедлайнами: