VI МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ „БІОРІЗНОМАНІТТЯ. ЕКОЛОГІЯ. АДАПТАЦІЯ. ЕВОЛЮЦІЯ.”

Країна: Україна

Місто: Одеса

Тези до: 15.04.2013

Дати: 13.05.13 — 17.05.13

Область наук: Біологічні;

Address: Організаційний комітет конференції „БІОРІЗНОМАНІТТЯ. ЕКОЛОГІЯ. АДАПТАЦІЯ. ЕВОЛЮЦІЯ.”, Шампанський пров. 2, Одеса, 65058, Україна.

Е-мейл Оргкомітету: biodiversity2013@onu.edu.ua

Організатори: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І.І. Мечникова Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у VI Міжнародній науковій конференції студентів,
аспірантів та молодих вчених “Біорізноманіття. Екологія. Адаптація. Еволюція.”,
присвяченій 150-річчю від дня народження видатного ботаніка, Президента Академії наук
України, директора Одеського ботанічного саду В. І. Липського.
Конференція відбудеться 13 – 17 травня 2013 року на базі біологічного факультету
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
На конференції будуть розглянуті актуальні питання та проблеми сучасної ботаніки,
зоології, мікології, фізіології, біохімії, генетики, мікробіології та екології.
Робота конференції планується за такими напрямками:
1. Фітобіота і мікобіота водних та наземних екосистем
2. Фауна водних та наземних екосистем
3. Механізми життєдіяльності рослин
4. Механізми життєдіяльності тварин
5. Мікробіологія та вірусологія
6. Генетика і біотехнологія
7. Екологічний менеджмент

Матеріали конференції будуть видані до початку роботи конференції у вигляді збірки
тез доповідей. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Організаційний комітет конференції:

Голова організаційного комітету: Володимир Іваниця, проректор з наукової роботи
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
Члени організаційного комітету:
Веніамін Заморов, Олександр Січняк, Ніна Любімова, Юлія Назарчук, Ярослав Ляліков,
Наталія Лиманська, Наталія Герасим’юк, Володимир Немерцалов, Ірина Ненно, Віктор
Гріневич (Україна, Одеса)
Наталія Шиян, Світлана Антоненко (Україна, Київ)
Віталій Гончаренко (Україна, Львів)
Андрій Сафонов (Україна, Донецьк)
Олександр Мовіле (Молдова)
Збігнев Целька (Польща)
Хіслат Хайдаров (Узбекістан)
Анатолій Леванець (Південно-Африканська Республіка)
Секретар конференції: Юлія Назарчук

Реєстрація та подача тез
Для участі в конференції потрібно до 01.04.2013 р. надіслати електронний варіант
реєстраційної форми та тези доповідей на адресу biodiversity2013@onu.edu.ua
Другий інформаційний лист та офіційне запрошення на конференцію будуть розіслані
учасникам до 20 квітня 2013 р. Тоді ж буде надана детальна інформація про програму
конференції, умови проживання та харчування, пропоновані екскурсії.

Форма для реєстрації

Поля, позначені зірочкою * - необхідно обов’язково заповнити.
Прізвище*
Ім’я (повне)*
Місце роботи (навчання)*
Звання / науковий ступінь
Посада*
Факультет, кафедра / відділ, лабораторія*
Службова адреса* Вулиця, будинок
Місто
Область, район
Поштовий індекс
Країна
Адреса для листування (цей пункт треба заповнити, якщо адреса відрізняється від службової)
Вулиця, будинок
Місто
Область, район
Поштовий індекс
Країна
Контактний телефон (з кодом країни, міста, або кодом мобільного оператора)*
E-mail*
Секція*
1. Фітобіота і мікобіота водних та наземних екосистем
2. Фауна водних та наземних екосистем
3. Механізми життєдіяльності рослин
4. Механізми життєдіяльності тварин
5. Мікробіологія та вірусологія
6. Генетика і біотехнологія
7. Екологічний менеджмент
Назва доповіді*
Форма участі*
Персональна
Заочна (1)
Заочна (2)
Форма доповіді*
Усна
Постер
Участь без доповіді
Перелік авторів тез (в такому ж порядку, як вони подаються у тезах до друку)*
Заявка надсилається окремим файлом. Зразок назви файлу заявки: shiyan_reg.doc

Правила оформлення тез
Матеріали доповіді обсягом не більше 2500 знаків мають бути надруковані в редакторі
Microsoft Word. Назва файлу повинна включати початкові літери прізвища першого автора
латиною (не більше 8 літер), формат файлу - doc. Зразок назви файлу: shiyan_tezy.doc.
Формат сторінки А4, поля – 2 см з усіх боків, шрифт Times New Roman Cyr, кегль 14
пт, символи з гарнітури Symbol, без переносів, інтервал одинарний. Текст не повинен
містити таблиць, рисунків та графіків. В тексті можливі посилання на літературні джерела
без надання списку використаних джерел. При необхідності наводиться прізвище першого
автора або перше слово назви, та рік публікації, наприклад (Шиян, 2010).
Тези приймаються українською, російською та англійською мовою. Тези українською
та російською мовами мають містити резюме англійською мовою (до 350 знаків).

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези, які не відповідають тематиці
конференції або правилам оформлення. В такому випадку організаційний внесок буде
повернений за вирахуванням витрат на переказ грошей.

Зразок оформлення тез

Назва тез
Шиян Н.Н.1, Назарчук Ю.С.2
1
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного, Київ, Україна
2
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Одеса, Україна
E-mail: bio_july@hotmail.com
Текст … Текст… Текст…

Для публікації тез необхідно до 15.04.2013 р. оплатити організаційний внесок
банківським переказом на рахунок № 26003010116972, Філія АТ “Укрексімбанк” в м. Одесі,
МФО 328618, ЄДРПОУ банку: 09805053, ЄДРПОУ організації 36612514, одержувач ГО
«Одеська Агенція регіонального розвитку» з позначкою “за інформаційні та видавничі
послуги з організації та проведення конференції”.
При переказі грошей обов’язково вкажіть ПІП учасника!

Країна учасника
Країни СНД
20 євро

5 євро

Інші країни
40 євро

10 євро

12 євро

20 євро

При персональній участі організаційний внесок включає вартість публікації одних тез,
один екземпляр збірки матеріалів конференції, організаційні витрати та участь у кава-
брейках. В разі персональної участі внесок сплачується кожним учасником конференції
(першим автором і співавторами).
В суму внеску заочних учасників з розсилкою електронного варіанту збірки (Заочна 1)
входять видавничі та організаційні витрати.
В суму внеску заочних учасників з розсилкою друкованого варіанту збірки (Заочна 2)
входить вартість публікації одних тез, один екземпляр збірки тез конференції та вартість
його поштової пересилки.

У випадку не надходження оргвнеску до 15.04.2013 р. тези опубліковані не будуть.

Оплата проживання та харчування здійснюється за рахунок учасників конференції.

Контактна адреса: Організаційний комітет конференції „БІОРІЗНОМАНІТТЯ.
ЕКОЛОГІЯ. АДАПТАЦІЯ. ЕВОЛЮЦІЯ.”, Шампанський пров. 2, Одеса, 65058, Україна.
Контактні телефони: +38-0482-68-78-64, +38-050-803-44-58 (Юлія Назарчук),
+38-050-39-17-205 (Володимир Немерцалов),
E-mail: biodiversity2013@onu.edu.ua

Будемо раді бачити Вас в Одесі!

Веб-сторінка конференції: http://www.science-community.org