Збірник наукових праць "Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми"

Країна: Україна

Місто: N/A

Тези до: 01.12.2014

Дати: 01.12.15 — 01.12.15

Область наук: Педагогічні;

Е-мейл Оргкомітету: imfito@yandex.uа.

Організатори: Інститут магістратури, аспірантури, докторантури Інститут математики, фізики і технологічної освіти

 

 Цей збірник внесено ВАК України до переліку №6 фахових наукових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (педагогічні науки). (Постанова Президії ВАК України від 10.02.2010 р. №1 – 05.8/ Бюлетень ВАК України. №3 – 2010. – с. 13.). Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 8417 від 06.02.2004 р.

У попередніх випусках збірника «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» (понад 40 видань) знані дослідники з України, Росії, Білорусії, Молдови, Ізраїлю, Узбекистану, Польщі, Словаччини, Німеччини, Великої Британії та інших країн, педагоги-практики середніх загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів висвітлювали теоретичні та прикладні аспекти впровадження сучасних інформаційних технологій та інноваційних методик навчання в підготовку фахівців різних рівнів кваліфікації.

Веб-сторінка конференції: http://www.vspu.edu.ua/index.php?p=news