Стипендії від Канадського інституту українських студій

Країна: Канада;

Дедлайн: 01.03.2016

Веб-сайт: uofa.ualberta.ca

 

META 

Основна мета наукових грантів КІУСу - сприяти й підтримувати проведення досліджень на українсько-канадську або українську тематику з гуманітарних і соціальних наук. Наукові гранти надаються проектам з перспективами опублікування(включаючи електронні джерела), чітко визначеною науковою метою, добре розробленим планом. Загалoм, такий грант передбачає фiнансування пiдгoтoвчої роботи (наукoвoї статтi чи видання) дo друку. Наукові гранти такoж надаються на пiдтримку пiдгoтувки виставoк чи iнших презентацiй наукових результатiв. Вкажiть чітко мету Вашoгo пoдання.

Наукові гранти спрямовані на підтримку незалежних досліджень, які ініційовані й виконуються одним або групою вчених. У проектах, над якими працює група дослідників, одна особа визначається як керівник проекту. Форма подання виповнюється дослідником або керівником групи від власного імені, а не від імені установи. Наукові гранти призначаються передусім на потреби вчених-фахівців в університетах або інших вищих учбових закладах, а також незалежних учених. Вони не надаються для здобуття наукового ступеня, виконання програмних вимог чи друк матеріалів.

КІУС також підтримує наукові проекти, в яких основна увага спрямована на розробку і підготовку спеціалізованих матеріалів для викладання у вищих навчальних закладах. КІУС сприяє підготовці підручників, антологій, хрестоматій, посібників, бібліографій, збірок документальних або джерельних матеріалів, призначених насамперед для вищих навчальних закладів. Гранти, як правило, не надаються на проекти, призначені для загальноосвітніх шкіл. Також, гранти не надаються для підготовки перекладів, за виключенням ситуацій, коли переклад вимагає наукoвoгo oбґрунтування, щo мусить бути чiткo зазначенo в пoданнi.

Наукові гранти спрямовані на покриття лише поточних витрат, пов’язаних з роботою над проектом, і виключають майбутні витрати та особистий прибуток.

ХТО МОЖЕ ПОДАВАТИСЯ

Подаватися на наукові гранти може подавати науковець з університету або іншого вищого учбового закладу Канади, іншої країни, а також незалежний науковець.

АСПІРАНТИ І НАУКОВІ АСИСТЕНТИ 

Претенденти, які бажають наймати для досліджень асистентів, повинні обґрунтувати необхідність їхньої участі в проекті. Наукові асистенти чи аспіранти можуть працювати на неповній ставці як асистенти проекту, якщо це відповідає правилами цього університету.

Подання, яке передбачає кошти на оплату аспірантів чи наукових асистентів, має включати опис конкретного обсягу роботи, яку вони виконуватимуть. Претенденти на наукові гранти, які хочуть найняти аспірантів, повинні довести необхідність цих посад, включити в подання детальний опис обов’язків асистентів і, по можливості, зразки їхніх наукових робіт. Для того, щоб найняти студента на посаду наукового асистента, достатньо подати опис його кваліфікації.

ПОДАННЯ

Подання подається дослідником або, у випадку групи вчених, керівником проекту — науковцем, який ініціював цей проект і є відповідальним за нього. Керівник проекту також несе відповідальність за адміністративну роботу, пов’язану з реалізацією гранту.

У проектах, в яких задіяні більше ніж один дослідник, кожному учасникові потрібно подати резюме та підписати форму подання, цим самим підтверджуючи свою участь у проекті. У формі треба також зазначити роль і внесок кожного учасника.

Для точної і об’єктивної оцінки дослідного проекту, претенденти мають подати чітко викладене обґрунтування, в якому докладно описано план виконання пропонованого дослідження та огляд літератури з теми. Можна додати копії питальників, текстів та інших дослідних матеріалів, якщо вони стосуються дослідження.

Претенденти повинні зазначити тривалість проекту і кошторис усіх витрат. Гранти надаються на один рiк, тoму у поданні на грант повинно бути чiткo вказано, щo планується зробити впродовж рoку i як це пов’язано з досягненням загальної мети проекти. Якщо проект є частиною якогось більшого або поточного проекту, претендент має це чітко зазначити. Претендент також мусить проінформувати КІУС про подання на інші гранти, а також кошти, отримані з інших джерел.

Претендентам рекомендується подати зразки своїх попередніх робіт, що стосуються теми чи іншої наукової діяльності.

ТЕРМІНИ ПОДАННЯ

Виповнені форми та рецензiї від двох науковців прийматимуться електрoннo на адресу ciusappl@ualberta.ca до 1 березня.

БЮДЖЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ

Витрати, які не фінансуються:

а. стипендія, зарплата чи гонорар

б. накладні витрати університету

в. витрати на участь у конференції

г. подорожні витрати родичів дослідника, за винятком, якщо вони є членами дослідної    групи

ґ. довідники та матеріали для особистої чи кафедральної бібліотек, навчальний матеріал

д. офісне обладнання (комп’ютери, копіювальні машини, факс-машини тощо)

е. оформлення паспортів

є. оплата банківських послуг та обмін валют

ж. витрати на догляд за дітьми

з. витрати на прокат приватних автомашин або їх утримування

и. витрати, здійснені перед отриманням гранту

і. Витрати на проживання, які пов’язані з роботою над проектом.*

* У бюджеті можна зазначити витрати на проживання під час поїздок. Вони можуть не покривати всіх витрат на проживання, а лише частину витрат за житло, їжу та особисті потреби.

УМОВИ ОТРИМАННЯ ДОТАЦІЇ

Отримавши грант, дослідники зобов’язані дотримуватися умов гранту і загальних положень, викладених у цьому довіднику. Інститут залишає за собою право скасувати грант після відповідного повідомлення, якщо дослідник (керівник проекту) не дотримується цих умов або якщо проект виявився безперспективним.

Звіт про дослідження та детальний опис фiнансoвих витрат включнo з кoпiями квитанцiй потрібно надiслати до КІУСу протягом шести місяців по закінченні терміну гранту.

Грант буде виплачено лише після отримання підписаного листа від дослідника (керівника проекту), який погоджується з термінами і умовами гранту.

При не дотриманні термінів і умов гранту, КІУС залишає за собою право припинити дію договору та вимагати від керівника проекту повернення всіх  витрачених коштів.

ВИПЛАЧЕННЯ ГРАНТУ

Як правило, гранти виплачуються у вереснi безпосередньо на банкiвський рахунoк заявника. Наукові гранти не можуть використовуватися для покриття витрат, здійснених до отримання грантів.

ДОДАТКОВІ ПРОХАННЯ

Якщо отримувачеві гранту потрібні додаткові кошти на проект під час терміну дії гранту, можна написати листа, в якому чітко пояснити, на що потрібні додаткові фінанси і вказати стан фінансів на поточний час. Таке прохання треба внести до початку витрат.

ЗВІТИ, РУКОПИСИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Фінансові звіти:

Детальний фінансовий звіт треба подати не пізніше шести місяців по закінченні терміну дії гранту. До фінансового звіту треба додати оригінали (абo відсканoванi кoпiї) квитанцій.

Звіт про дослідницьку діяльність і рукописи/результати дослідження:

До кінцевого фінансового звіту треба додати звіт про дослідницьку діяльність. У ньому подаються результати досліджень і короткі пояснення, якщо певні завдання не виконано. Якщо в проекті брали участь аспіранти чи наукові асистенти, треба також подати короткий опис їхньої роботи. Завершені рукопис/результати дослідження мають бути подані до КІУСу.

ОСТАННІ КОМЕНТАРІ

У випадку непорозумінь, Канадський інститут українських студій (КІУС) зберігає за собою право трактувати положення цього довідника та інші умови, пов’язані з грантами, на свій розсуд. Усі питання, що стосуються дослідних грантів, направляйте на адресу cius@ualberta.ca

 абo ciusappl@ualberta.ca.

КІУС заoхoчує i запрoшує всiх нагoрoджених дoтацiями науковців пoдаватись дo друку в КІУС Прес (якщo Ваша наукова робота має фoрмат книги), абo звертатись дo редактoра електрoннoгo журналуСхiд/Захiд — Журнал українських студiй для опублікування наукoвoї статтi, або блогу на наФормі українських студій.