Актуальні питання перинатальної психіатрії, психотерапії та психосоматики

Країна: Україна

Місто: м. Київ

Тези до: 05.09.2010

Дати: 04.11.10 — 05.11.10

Область наук: Медичні;

Address: м. Київ, вул. Мануїльського 8, конференц зал

Організатори: АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ДУ "ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ", М. КИЇВ ДУ " ІНСТИТУТ НЕВРОЛОГІЇ, ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ. М. ХАРЬКІВ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА СУДОВОЇ ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ МОЗ УКРАЇНИ, М .КИЇВ

 

Шановні колеги!


Інформуємо Вас про проведення
Науково-практичної конференції з міжнародною участю
"Актуальні питання перинатальної психіатрії, психотерапії та психосоматики",
яка відбудеться 4-5 листопада 2010 року в м. Києві
Установи-організатори проведення заходу:

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДУ "ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ"
ДУ "ІНСТИТУТ НЕВРОЛОГІЇ, ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ"
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ І СУДОВОЇ ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ МОЗ УКРАЇНИ
Прогресуюче погіршення стану здоров'я населення вимагає принципово нових підходів до профілактики. Охорона здоров'я матерів та дітей розглядається як "стратегічна інвестиція" у забезпечення здоров'я та соціального благополуччя нації. Світова наукова спільнота і міжнародні організації, такі як ВООЗ, Всесвітня асоціація психічного здоров'я немовляти, Міжнародна психоаналітична асоціація, Європейська Федерація психоаналітичної психотерапії надають велике значення цій проблемі, відносять її до пріоритетних. Сучасна наука та практика покликана вирішувати питання, що стосуються психічного здоров'я матері та дитини. До числа найбільш актуальних проблем слід віднести питання охорони психічного та психосоматичного здоров'я жінок у період вагітності, після пологів, а також раннього розпізнавання та корекції порушень у системі ранніх відносин мати-дитина, психосоціального розвитку, психосоматичних та пограничних психічних розладів у дітей раннього віку.

До участі у конференції запрошуються наукові працівники та лікарі, які працюють у галузі психіатрії та психотерапії, психосоматики, медичної психології, перинатальної психології, перинаталогії, педіатрії, акушерства, сімейної медицини, реабілітології, соціальної роботи, організації охорони здоров'я.
Місце проведення конференції:
м. Київ, вул. Мануїльського 8, конференц зал

Питання, які будуть обговорюватися на конференції:
1. Теоретичнi та методичнi питання перинатальної психіатрії, психосоматики та психотерапії та забезпечення оптимальних умов щодо нормального психічного розвитку та охорони психічного здоров'я дітей.
2. Органiзацiйнi питання перинатальної психіатрії, психосоматики та психотерапії з позiцiй мультідисциплінарного підходу.
3. Сучаснi пiдходи раннього психотерапевтичного втручання у дiадi мати-дитина, та родина-дитина.
4. Питання фасілітації материнських та батьківських функцій та розвитку безпечної прихильності у дитини. Перинатальна прихильність, її порушення та корекція.
5. Питання впровадження міжнародної діагностичної класифікації психічних розладів та порушень раннього розвитку - DC: 0-3R.
6. Перспективи наукових досліджень у галузі психічного розвитку та психічних порушень з моменту запліднення до 3 років життя дитини за принципами доказової медицини.
7. Питання реорганiзацii фахової освiти з перинатальної психіатрії, психосоматики та психотерапії, дитячої психіатрії раннього віку (від 0 до 3 років) для ciмейних лiкарiв, акушерів - гiнекологiв, педiатрів, дитячих психіатрів, дитячих неврологів, медичних психологів, середнього медичного персоналу та соціальних працівників, а також науковців, які працюють у цих галузях вітчизняної науки.
8. Комплексні критерії оцінки і система моніторингу психічного здоров'я жінок, що планують вагітність, жінок під час вагітності та після пологів, і матерів з дітьми.
9. Охорона психічного здоров'я плода і новонародженого.
10. Питання ранньої діагностики та корекції психосоматичних розладів, психосоціального розвитку та пограничних психічних розладів у дітей.
11. Методи профілактики, діагностики та терапії психосоматичної патології у жінок під час вагітності та після пологів.
12. Стратегії психологічного супроводу та психотерапії вагітності і пологів при психосоматичних, невротичних, депресивних та тривожних захворюваннях у вагітних.
13. Питання спеціалізованої допомоги вагітним з пограничної психічної патологією в умовах первинної медичної та акушерської допомоги.
14. Організаційні заході щодо забезпечення спеціалізованої медико-психологічної допомоги вагітним з пограничними психічними та психосоматичними розладами.
15. Організаційні заході щодо забезпечення спеціалізованої медико-психологічної допомоги матерям з немовлятами, які мають психосоматичні розлади.


Структура конференції:

Наукова програма : доповіді на пленарних засіданнях, дискусії за круглим столом, сателітні семінари та стендові доповіді.

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА
конференції з міжнародною участю
Київ, 4-5 листопада 2010 року


Будь ласка, заповніть реєстраційну форму українською, російською та англійською мовами для підготовки програми та списку учасників конференції

П.І.Б. _____________________________________________
Установа __________________________________________
Посада ___________________________________________
Адреса ___________________________________________
Телефон Факс _____________________________________
E-mail ____________________________________________

Тема доповіді: _____________________________________

 

Ф.И.О. ___________________________________________
Организация ______________________________________
Должность ________________________________________
Адрес ____________________________________________
Телефон Факс______________________________________
E-mail_____________________________________________

Тема доклада: _____________________________________

 

Surname Name _____________________________________
Affiliation___________________________________________
Position____________________________________________
Address____________________________________________
Telephone Fax_______________________________________
E-mail _____________________________________________

Report Title: ________________________________________


Розділ, до якого має бути віднесена доповідь (див. тематику):
_____________________________________________________________________
Я маю намір взяти участь у конгресі та збираюсь ( ), не збираюсь ( ) зробити повідомлення та надати тези.
Я віддаю перевагу усному повідомленню( ), стендовій доповіді( )

Необхідне обладнання:( )слайд - проектор,( )мультимедійний проектор
( )дошка, ( )інше ___________________________

Просимо повернути заповнену форму до 1 вересня 2010 р. та надіслати тези доповіді до 5 вересня 2010 року.

Відправити вказані матеріали можна по електронній пошті на адресу kpp351110@gmail.com


З усіх питань, пов'язаних з участю в конференції, звертайтеся:

Тел.: +380(44) 483-80-67
E-mail:
kpp351110@gmail.com

Організатори:

Головн. наук. спів., доктор мед наук Пушкарьова Тетяна Миколаївна, тел.(067)281-48-34
Наук. спів. Завгородня Віолета Вікторівна, тел.(067)965-11-12


Вимоги для оформлення праць:

Для участі в роботі конференції тези доповідей (2 примірники). Об'єм тез - одна сторінка, через один інтервал. Шрифт - Times New Roman, розмір шрифту - 14. Верхнє поле - 2,0 см, нижнє - 2,0 см, ліве - 2,5 см, праве - 1 см.
Назва тез пишеться великими літерами, через інтервал вказуються прізвища та ініціали авторів, назва установи, місто, країна, через два інтервали розташовують текст тез. Обов'язковим є наступний принцип викладу матеріалу: введення, методика, результати, обговорення (у останньому абзаці вказати, як отримані результати можуть бути використані в клінічній практиці).
Просимо дати назву файлу з тезами англійськими літерами за таким зразком:
1conf_X_YYYYY.doc , де Х - номер тематичного розділу конференції, YYYYY - Ваше прізвище (повністю).
Приклад: conf_1_Golovko.doc
Доповіді можуть бути надруковані у вигляді статей. Статті мають бути надруковані у форматі А4 через 2 інтервали, шрифт Times New Roman 12 кегль. Береги: зверху 2,5 см, зліва - 2,5 см, справа -1,0 см, знизу - 2,0 см.
Статті у 2 екземплярах об'ємом до 6 сторінок та на дискеті надсилати з супроводжуючим листом, актом експертизи, витягом з протоколу етичної комісії установи, підписом керівника установи, затвердженим печаткою, підписами авторів, електронною та поштовою адресою для спілкування.
Рукописи статей приймаються до 05.09.2010.

Веб-сторінка конференції: http://ipag-kiev.org.ua/progr.html

Конференції по темі - із близькими дедлайнами:

World Heart and Cardiothoracic Surgery ConferenceТези приймаються до 20.12.20, Bangkok