Молодіжний Симпозіум з історії науки, техніки та освіти 2017 (ХXII ВСЕУКРАЇНСЬКУ КОНФЕРЕНЦІЮ МОЛОДИХ ІСТОРИКІВ НАУКИ, ТЕХНІКИ І ОСВІТИ ТА СПЕЦІАЛІСТІВ)

Країна: Україна

Місто: kiev

Тези до: 01.04.2017

Дати: 10.04.17 — 14.04.17

Address: Київ, вул. Грушевського 4, Відділ історії науки і техніки ІДНТПІН ім. Г.М. Доброва НАН України, кімн. 627

Е-мейл Оргкомітету: hstconference2017@gmail.com

Організатори: ІДНТПІН ім. Г.М. Доброва НАН України

 

МІЖНАРОДНОГО МОЛОДІЖНОГО СИМПОЗІУМУ З ІСТОРІЇ НАУКИ

І ТЕХНІКИ «ПРІОРИТЕТИ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ»

 

ХXII ВСЕУКРАЇНСЬКУ КОНФЕРЕНЦІЮ МОЛОДИХ ІСТОРИКІВ НАУКИ, ТЕХНІКИ І ОСВІТИ ТА СПЕЦІАЛІСТІВ

за темою

 

ШЛЯХИ ВІДРОДЖЕННЯ НАУКИ УКРАЇНИ

 

Київ, 14 квітня 2017 р., 10.00

 

На конференції будуть розглядатися питання:

 • Використання історичного досвіду фундаментальної науки України для відродження науково-технологічної сфери держави
 • Дослідження в галузі природничих та технічних наук в Національній академії наук України як науковий супровід технологічних галузей
 • Роль інновацій у розбудові України
 • Пріоритетні напрями науково-технологічного розвитку України
 • Гуманістичний зміст сучасних мегатехнологій
 • Суспільна мотивація інтелектуальної праці
 • Історія популяризації науки та музеєзнавство
 • Інституціалізація вітчизняної науки
 • Методологія історії науки і техніки
 • Історія науки і техніки як складова історії культури
 • Історична біографістика вчених та організаторів науки

 

До участі у роботі конференції запрошуються аспіранти, молоді науковці та всі спеціалісти. Кращі доповіді буде відзначено грамотами та рекомендовано до друку у фахових наукових виданнях МОН України.

 

Оргкомітет:

Професор, д.ф.-м.н. Ю.О. Храмов (голова); професор, д.б.н. О.Я. Пилипчук (співголова); провідний науковий співробітник, д.і.н. А.С. Литвинко (заст. голови); професор, д.філос.н. Е.Хелереа (Румунія), чл.-кор. НАН України, д.б.н. С.Л. Мосякін, професор, д.філос.н. В.І.Онопрієнко; професор, д.т.н. Л.О. Гріффен; професор, д.і.н. Л.М. Бєсов; професор, д.і.н. В.С. Савчук; професор, д.і.н. Л.І.Сухотеріна; професор, д.філос.н. Л.В. Рижко, професор, д.ф.-м.н. М.І. Шут; професор, д.ф.-м.н. В.А. Шендеровський; професор, д.е.н. О.С.Попович; професор, д.і.н. В.М.Скляр; провідний науковий співробітник, д.і.н. В.М. Гамалія; провідний науковий співробітник, к.б.н. В.І.Назаренко; доцент, к.ф.-м.н. Л.П.Пономаренко; н.с., к.і.н. Г.Л.Звонкова.

 

Місце проведення:

Київ, вул. Грушевського 4, Відділ історії науки і техніки ІДНТПІН ім. Г.М. Доброва НАН України, кімн. 627. 14 квітня 2017 р. Початок о 10-й годині.

 

Реєстрація учасників відбудеться 14 квітня 2017 р. з 9.30 до 10.00 за адресою:

Київ, вул. Грушевського 4, кім. 627 (6-й поверх). (Cтанція метро «Майдан незалежності»). Тел. Оргкомітету (044) 279-15-30.

 

Файл, який містить заявку учасника та тези доповіді, в електронному вигляді надіслати до 20 березня 2017 р. на e-mail Оргкомітету:

 

hstconference2017@gmail.com

 

Організаційний внесок за друк матеріалів конференції складає 130 грн та сплачується під час реєстрації. Збірник представлених матеріалів буде видано після проведення конференції. Обсяг тез доповідей ‑ до 5 сторінок через 1.5 інтервали.

Проживання та харчування сплачується самостійно. При потребі бронювання проживання повідомити Оргкомітет не пізніше 5 квітня 2017 р.

 

Правила оформлення тез

 

Обсяг – до 5-х сторінок. Редактор: Word. Ім’я файла ‑ за іменем першого автора, наприклад: «Петренко І.Р..doc». Файл складається із ЗАЯВКИ та ТЕКСТУ ТЕЗ. Поля: усі 2 см. Шрифт: Times New Roman. Розмір шрифту: 14 пт. Абзацний отступ 1 см. Міжрядковий інтервал: полуторний. Розміщення на сторінці: Назва доповіді великими буквами, напівжирним шрифтом, вирівнювання – по центру. Нижче (через один рядок) – прізвище та ініціали автора, шрифт – напівжирний курсив, вирівнювання по центру. На наступному рядку повна назва організації, місто, адреса, телефон, e-mail. Шрифт – похилий (курсив). Перенос слів у назві доповіді, прізвищах, назвах організацій і адресах не допускається. Нижче (через один рядок) з нового рядка друкується текст тез. Посилання на літературу – у квадратних дужках. Після тексту тез з нового рядка напівжирним шрифтом пишеться слово ЛІТЕРАТУРА. З наступного рядка друкується список літератури. Текст має бути уважно вичитаний і перевірений автором. Оргкомітет залишає за собою право здійснювати редагування текстів тез.

 

 

 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА

Прізвище, ім’я, по-батькові

 

Науковий ступінь

 

Учене звання

 

Посада

 

Організація

 

Службова адреса

 

Телефон службовий

 

Телефон мобільний

 

e-mail:

 

Форма участі (очна, заочна)

 

Назва доповіді

 

Потреба в бронюванні проживання

 

 

Веб-сторінка конференції: http://stepscenter.org.ua/archives/1383