VІI щорічна Всеукраїнська науково-практичній конференції «Київ і кияни у соціокультурному просторі України: історія міських спільнот»

Країна: Україна

Місто: Київ

Тези до: 01.05.2017

Дати: 24.05.17 — 24.05.17

Е-мейл Оргкомітету: kiu.is@kubg.edu.ua

Організатори: Київський університет імені Бориса Грінченка, Історико-філософський факультет, кафедра історії України

 

Напрями роботи конференції:

Соціокультурні  розвідки  в  історичній  урбаністиці:  теоретико - методологічна  проблематика, історіографія і джерельна база. Перспективи застосування просопографічног о  методу для дослідження міських спільнот .

Колективні ідентичності  у соціокультурному контексті міста.

Взаємини міських і сільських спільнот: місто та його аграрна периферія. Урбанізм як  складник модернізації .

Соціальна топографія  міста .

Участь міських  спі льнот  у революційних  соціальних  зрушен нях у  модерній  історії  України (ХХ  – початок ХХІ ст.).

Роль міських спільнот у культурних процесах. Етос київської інтелігенції. Місто  та Університет: академічна корпоративна культура в урбаністичному соціумі.

Міські с пільноти  у художньо - літературному дискурсі.

Синтез архітектурного і соціального середовищ у просторі та часі .

Міські  спільноти  в  історичній  пам’яті,  політиці  пам’яті  та коммеморативних  практиках .

Веб-сторінка конференції: http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/Anonces/2017/konf_kyiv.pdf