VI Всеукраїнська наукова конференція «100-річчя Української національно-демократичної революції 1917-1920 рр. Досвід державотворення»

Країна: Україна

Місто: Одеса

Тези до: 27.04.2018

Дати: 28.04.17 — 28.04.17

Address: 65014, м. Одеса, пров. Сабанський, 4, Одеський державний університет внутрішніх справ, кафедра українознавства.

Е-мейл Оргкомітету: ukrainoznavstvo_oduvs@ukr.net

Організатори: Одеський державний університет внутрішніх справ (ОДУВС) Кафедра українознавства

 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Кафедра українознавства

VI Всеукраїнська заочна наукова конференція 
«Революції в Україні у ХХ-ХХІ століттях: співзвуччя епох»

Тема конференції: «100-річчя Української національно-демократичної революції 1917-1920 рр. Досвід державотворення»
28 квітня 2017 року, м. Одеса

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Шановні колеги! 
28 квітня 2017 року кафедра українознавства Одеського державного університету внутрішніх справ проводить VI Всеукраїнську заочну наукову конференцію «Революції в Україні у ХХ-ХХІ століттях: співзвуччя епох». Тема конференції: «100-річчя Української національно-демократичної революції 1917-1920 рр. Досвід державотворення». До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти та студенти. 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 

Форма участі: дистанційна.

Робота конференції запланована за такими напрямами:
Українська революція та процеси державотворення.
Українська революція та українська культура. 
Правові аспекти трансформації українського суспільства за часів революції та визвольних змагань (1917–1921 роки)

Участь у конференції безкоштовна. 
Для участі у роботі конференції просимо до 27 квітня 2017 року надіслати матеріали на е-mail ukrainoznavstvo_oduvs@ukr.net
- заявку на участь у конференції (назва файлу ПІБ_Заявка, наприклад: Іванова І.І._ Заявка);
- тези доповіді (вимоги до оформлення тез доповіді додаються)

Вимоги до оформлення тез доповіді
 • обсяг – до 4 стор. книжкового формату А4; 
• шрифт – Times New Roman. Кегль – 14; 
• інтервал між рядками – 1,5; 
• поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см; 
• абзацний відступ — 1,25 см; 
• посилання на використані джерела робити у тексті у квадратних дужках у порядку посилання на них;
• список використаних джерел подається наприкінці тез доповіді в порядку згадування джерел відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису; 
• сторінки не нумеруються.

Тези друкуються в авторській редакції. За науковий зміст і якість поданих матеріалів несуть відповідальність автори та наукові керівники (для студентів і аспірантів). Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, оформлені відповідно до вимог і подані у зазначений термін.
По завершенню конференції всім учасникам буде надіслано електронний макет збірника тез доповідей.
Адреса оргкомітету:
65014, м. Одеса, пров. Сабанський, 4, Одеський державний університет внутрішніх справ, кафедра українознавства.

Веб-сторінка конференції: http://oduvs.edu.ua