VII Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя “Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі”

Країна: Білорусія

Місто: Полоцк

Тези до: 05.09.2017

Дати: 01.11.17 — 02.11.17

Е-мейл Оргкомітету: nauka.polotsk@gmail.com

Організатори: Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік

 

Тэматычныя блокі, якія прапануюцца да абмеркавання:

гістарычны

– новыя даследаванні гісторыі Полацка;
– помнікі Полацка: праблемы вывучэння, рэстаўрацыі, выкарыстання;

археалагічны

– новыя археалагічныя даследаванні Полацка і Полацкай зямлі;
– археалагічныя помнікі Полацка і Полацкай зямлі: праблемы вывучэння і інтэрпрэтацыі;

музеялагічны

– роля музея ў захаванні і прэзентацыі культурнай спадчыны гістарычнага горада;
– музей-запаведнік як сацыякультурны інстытут: тэорыя і практыка;
– новыя інфармацыйныя тэхналогіі ў музеі.

Веб-сторінка конференції: http://www.hist.bsu.by/nauka/konferentsii/1287-2017-g/noyabr-2017-g/7804-vii-mizhnarodnaya-navukova-praktychnaya-kanferentsyya-gistoryya-i-arkhealogiya-polatska-i-polatskaj-zyamli-1-2-listapada-2017-g-polatsk.html