IX Міжнародний форум «Дизайн-освіта 2017»

Країна: Україна

Місто: Харків

Тези до: 10.10.2017

Дати: 09.10.17 — 12.10.17

Е-мейл Оргкомітету: editor2016@ukr.net

Організатори: Харківська державна академія дизайну і мистецтв

 

У ПРОГРАМІ ФОРУМУ:

    огляд-конкурс дипломних робіт дизайнерських шкіл;
    конкурс дизайн-проектів;
    міжнародна науково-методична конференція «Актуальні питання мистецтвознавства: виклики ХХІ століття».
    міжнародна науково-методична конференція «Педагогічні аспекти підготовки викладачів з дизайну: Сучасність і перспективи».
    конкурс з рисунка художніх академій України;
    презентація наукових та методичних видань ХДАДМ та учасників форуму;
    майстер-класи провідних дизайнерів;
    круглі столи.

 

МЕТА АКЦІЇ:

    створення науково-обґрунтованої концепції оптимальної моделі дизайн-освіти з урахуванням її національних особливостей на тлі процесу євроінтеграції системи вищої школи України;
    розвиток наукового співробітництва між дизайнерськими школами України та інших країн Європи і світу;
    представлення результатів наукових розробок та впровадження інформаційних та інноваційних стратегій у галузі дизайну;
    сприяння творчим зв’язкам і дружнім стосункам дизайнерських навчальних закладів, з метою поглиблення академічної мобільності;
    підвищення якості надання освітніх послуг у дизайн-освіти та приведення її до державних стандартів вищої освіти;
    підвищення рівня підготовки фахівців і обговорення методик викладання професійно-орієнтовних дисциплін у вищих дизайнерських школах України і світу;
    популяризація ролі фундаментальних художніх дисциплін у студентському середовищі.

 

Веб-сторінка конференції: http://lp.edu.ua/opportunities/2017/ix-mizhnarodnyy-forum-dyzayn-osvita-2017