V регіональна науково-практична конференція «Мистецька освіта в регіоні: традиції, сучасність, перспективи»

Країна: Україна

Місто: Вижниця

Тези до: 12.01.2018

Дати: 08.02.18 — 08.02.18

Е-мейл Оргкомітету: svitlanamironik@gmail.com

Організатори: Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка

 

Мета конференції – обговорити та прийняти рішення з проблеми комплексного характеру; загальнокультурного та професійного рівня розвитку фахівця, теоретичних та методичних засад неперервної мистецької освіти в регіоні.

 

Тематичні напрями конференції

 

1. Мистецька освіта в регіоні.

2. Філософський аспект мистецької освіти.

3. Гуманізація мистецької освіти.

4. Формування морально-естетичних цінностей засобами мистецтва.

5. Розвиток творчої особистості у процесі викладання дисциплін мистецького циклу.

6. Інтеграція в системі мистецької освіти.

7. Виховний і розвивальний потенціал художньої діяльності.

8. Підготовка майбутніх учителів мистецьких дисциплін у контексті сучасних  освітніх технологій;теоретичні та методичні аспекти.

9. Новітні технології навчання дисциплін мистецького спрямування.

10. Естетичні засади виховання та розвитку творчо-обдарованих студентів у мистецькій освіті.

       

Робочі мови конференції: українська, російська, румунська.

Веб-сторінка конференції: http://vkpm.org.ua/news/2017/11/13/mystezka-osvita-v-regioni-tradyzii-suchasnist-perspektyvy-2018.html