Всеукраї нська науково - практична конференція « Музична Україніка » (композитори України у парадигмі світової музичної культури)

Країна: Україна

Місто: Дрогобич

Тези до: 20.06.2018

Дати: 15.02.18 — 15.02.18

Е-мейл Оргкомітету: dmk - fest@ukr.net

Організатори: Дрогобицький музичний коледж імені Василя Барвінського спільно із Інститут ом музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Василя Барвінського

 

Дрогобицький музичний коледж імені Василя Барвінського спільно із Інститут ом музичного  мистецтва  Дрогобицького  державного  педагогічного  університету  імені  Василя  Барвінського запрошує  Вас  взяти  участь  у  роботі  Всеукраїнської науково - практичної  конференції «Музична  Україніка (композитори У країни у парадигмі світової музичної куль тури)  » яка відбудеться 15 лютого 201 8 року в  Малому концертн ому зал і Дрогобицьк ого музичного коледж у імені Василя  Барвінського  ( вул. Музична 3 , м. Дрогобич ) . До участі запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, здобувачі, магістри, студенти. Робочі мо ви конференції: українська, польська,  ан г лійська , російська. Форма участі: очна, заочна. Зібрані матеріали будуть надруковані у збірнику тез, який вийде з  друку на час проведення  конференції .

Веб-сторінка конференції: http://new.ddmu.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/Inf-pro-konf._2018-%D0%94%D0%9C%D0%9A.pdf