Міжнародна конференція з питань нефікційної літератури

Країна: Україна

Місто: Луцьк

Тези до: 10.04.2018

Дати: 20.04.18 — 22.04.18

Е-мейл Оргкомітету: nadiyakoloshuk@gmail.com

Організатори: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

 

20–22 квітня 2018 року на базі факультету філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк) відбудеться Міжнародна наукова конференція «НЕФІКЦІЙНА ЛІТЕРАТУРА: СТАТУС, ЕВОЛЮЦІЯ, РЕЦЕПЦІЯ, ПОЕТИКА ВІД ДАВНИНИ ДО СУЧАСНОСТІ». 
До участі запрошуються науковці, викладачі та співробітники навчальних закладів, аспіранти, магістранти, студенти. 

Для обговорення пропонуються такі напрямки:

 Визначення статусу і стан вивчення нефікційної літератури у світовому літературознавстві та в Україні. 
 Світова література nonfiction від давнини до сучасності та її вплив на українську літературу й культуру. 
 Розвиток і статус нефікційної літератури в Україні з найдавніших часів до нинішніх. 
 Поетика нефікційної літератури на противагу белетристиці: спільне / схоже, точки дотику й розбіжності. 
 Компаративістське дослідження нефікційної літератури: методологія і перспективи. 
 Взаємозв’язки нефікційної літератури та інших мистецтв (документального кіно, театру тощо). 
 Ставлення масової публіки та критиків і науковців до nonfiction: популярність чи маргінальність? 
 Жанрові аспекти дослідження нефікційної літератури. 
 Межі автобіографізму чи / та ознаки нефікційності? 
 Роль документу / факту у структурі художнього літературного тексту. 
 Мовні та стильові аспекти нефікційного тексту. 

Учасники конференції можуть запропонувати власну тему для обговорення в рамках тематики конференції. 
Робочі мови конференції: українська, білоруська, польська, російська, англійська. 
Форми участі в конференції: очна та заочна (публікація). 

Для участі в конференції необхідно подати заявку до 1 квітня 2018 р. в електронному варіанті на адресу: nadiyakoloshuk@gmail.com, вказавши в темі листа «заявка_прізвище_ініціали». 
Оргкомітет розгляне подані заявки щодо відповідності тематиці конференції та повідомить про внесення їх до програми не пізніше 10 квітня 2018 року. Офіційні запрошення будуть надсилатися електронною поштою. 
Просимо зазначити в заявці: 
 Прізвище, ім’я, по батькові 
 Місце роботи, посаду та повну назву навчального закладу 
 Наукове звання і ступінь 
 Тему доповіді + коротку анотацію (до 10 речень) 
 Форму участі в конференції та необхідність бронювання житла (готель чи гуртожиток СНУ) 
 Номер телефону для зв’язку
 Електронну адресу 
Матеріали конференції будуть надруковані в тематичному випуску наукового збірника «Волинь філологічна: текст і контекст», який входить до переліку фахових видань в Україні. 

Контактні телефони: 
+38 063 9927451, +38 067 6498763 – Надія Георгіївна Колошук.
Електронна адреса:
nadiyakoloshuk@gmail.com

Веб-сторінка конференції: https://2event.com/uk/events/1098591