Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні селекційно насінницькі технології польових культур»,

Країна: Україна

Місто: Харків

Тези до: 01.04.2018

Дати: 04.07.18 — 05.07.18

Е-мейл Оргкомітету: yuriev_conference@ukr.net

Організатори: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН

 

В 2018 році виповнюється 110 років з дня заснування Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва Національної академії аграрних наук, різноспрямовані дослідження якого охоплюють широкий спектр сучасних селекційно рослинницьких напрямів. Традиції, закладені фундаторами агрономічної науки з часів заснування, продовжу- ються і активно примножуються науковим колективом інституту. Сьогодні напрями досліджень інституту включають повний цикл від розробки теоретичних основ се- лекції та створення вихідного матеріалу до розробки та впровадження високоефек- тивних систем насінництва та технологій вирощування сортів і гібридів 15 ти польових культур.

З нагоди цієї ювілейної дати –5 липня 2018 року Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН проводить Міжнародну науково практичну конференцію «Сучасні селекційно насінницькі технології польових культур», присвячену 110 річчю з дня заснування Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН. 

Наукова програма конференції включає актуальні проблеми селекції польових культур, її теоретичних основ, насінництва і насіннєзнавства, технології вирощу- вання та захисту польових культур, трансферу селекційно насінницьких інновацій

Місце проведення: Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, 61060, Україна, м. Харків, пр. Московський, 142.

Тематичні напрями конференції:

1. Сучасна селекція польових культур: проблеми і досягнення

2. Генетичні ресурси польових культур

3. Прикладна генетика, фізіологія, біотехнологія польових культур

4. Насінництво і насіннєзнавство;

5. Адаптивність до біо та абіотичних факторів середовища

6. Технології вирощування та захисту рослин польових культур

7. Трансфер селекційно насінницьких інновацій, економіка, маркетинг.

 

Веб-сторінка конференції: http://science.udau.edu.ua/assets/files/conference/may/15.05.18.pdf