Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Ars studendi terminologiae medicinalis: лінгвокультурологічний та лінгводидактичний аспекти вивчення латинської мови та медичної термінології»

Країна: Україна

Місто: Харків

Тези до: 20.04.2018

Дати: 16.05.18 — 16.05.18

Address: м. Харків, вул. Трінклера, 12

Е-мейл Оргкомітету: latmova@gmail.com

Організатори: Кафедра латинської мови та медичної термінології Харківського національного медичного університету

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

16 травня 2018 року на базі кафедри латинської мови та медичної термінології Харківського національного медичного університету відбудеться  Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Ars studendi terminologiae medicinalis: лінгвокультурологічний та лінгводидактичний аспекти вивчення латинської мови та медичної термінології». Конференція внесена до Переліку міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених у 2018 році.

Напрями роботи конференції:

1. Розвиток і становлення медичної термінології від античності до сьогодення.

2. Процеси систематизації анатомічної, клінічної та фармацевтичної термінології.

3. Проблеми вивчення латинської мови та медичної термінології у медичних та фармацевтичних навчальних закладах.

4. Тенденції розвитку сучасної фармацевтичної термінології.

5. Місце латинської мови у багатомовному і мультикультурному професійному середовищі.

6. Своєрідність лінгвістичного взаємовпливу у медичній термінології.

7. Вплив античності на сучасний світогляд: лінгвокультурологічний аспект.

Учасники конференції отримають:

 • програму роботи конференції;
 • збірник із матеріалами конференції в електронному форматі;
 • сертифікат про участь у конференції.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Форми участі:

 • виступ з доповіддю (до 10 хв.)
 • публікація матеріалів доповіді

Матеріали будуть опубліковані в окремому збірнику та оприлюднені в електронній формі у репозитарії ХНМУ. Публікація матеріалів конференції планується протягом місяця після проведення конференції.

Для участі в конференції необхідно до 20 квітня 2018 року подати до Оргкомітету заявку на участь, тези доповіді та квитанцію про оплату організаційного внеску.

У заявці учасника потрібно зазначити ПІБ, факультет, курс, групу, навчальний заклад, кафедру, назву доповіді, бажану форму участі, контактний телефон, електронну адресу.

Організаційний внесок становить 100 грн. для заочної участі та 150 грн. для очної. Проїзд та проживання – за рахунок учасників.

Матеріали слід надсилати на електронну адресу latmova@gmail.com.

Оплату публікації можна здійснити:

 • переказом на картковий рахунок. Номер картки для переказу: 4402711480507985, Дюрба Діна Вікторівна (копію чека про оплату необхідно надіслати на адресу latmova@gmail.com);
 • безпосередньо на кафедрі латинської мови та медичної термінології ХНМУ за адресою м. Харків, вул. Трінклера, 12.

Контактні телефони:

Кафедра латинської мови та медичної термінології: 7024784.

Відповідальний секретар конференції – Дюрба Діна Вікторівна: 0966472961; 0939661366.

Секретар конференції – Перекрест Марина Ігорівна: 0953805825

Вимоги до оформлення матеріалів:

Обсяг тез до 2 сторінок; набір тексту у редакторі Microsoft Word; шрифт 14 Times New Roman; вирівнювання основного тексту – по ширині; міжрядковий інтервал 1,0; всі поля – 2,0.

 1. 1 рядок: у правому верхньому куті – прізвище та ініціали автора або авторів;
 2. 2 рядок: назва тез (великими літерами, вирівнювання відносно центру);
 3. 3 рядок: повна назва навчального закладу;
 4. 4 рядок: прізвище та ініціали керівника;
 5. через рядок з абзацу – основний текст.

Оформлення посилань в основному тексті у квадратних дужках, де на першому місці вказується порядковий номер джерела (за списком літератури), а після двокрапки – сторінки (наприклад: [2:12]); список використаної літератури додається у кінці тексту.

Список літератури і джерел оформляється згідно з вимогами Національного стандарту України «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. ДСТУ 8302:2015».

Автори несуть відповідальність за достовірність наведеної інформації. Приймаються лише оригінальні роботи за результатами власних досліджень. Надані тези пройдуть перевірку на плагіат.

Веб-сторінка конференції: www.facebook.com/lingualatinakhnmu/