Міжнародная навуковая канферэнцыя «Шляхта Вялікага Княства Літоўскага: палітычныя інтарэсы і сацыяльная актыўнасць (да 60-годдзя з дня нараджэння Паўла Алегавіча ЛОЙКІ)»

Країна: Білорусія

Місто: Мінск

Тези до: 01.05.2018

Дати: 07.06.18 — 08.06.18

Е-мейл Оргкомітету: prastora.wkl@tut.by

Організатори: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

 

7-8 чэрвеня 2018 г. на гістарычным факультэце БДУ пройдзе Міжнародная навуковая канферэнцыя «Шляхта Вялікага Княства Літоўскага: палітычныя інтарэсы і сацыяльная актыўнасць (да 60-годдзя з дня нараджэння Паўла Алегавіча ЛОЙКІ)».

Праблемнае поле канферэнцыі і пытанні да абмеркавання:

  • творчы шлях Паўла Алегавіча Лойкі (1958–2010);
  • генэзіс прававога становішча і юрыдычнае афармленне шляхецкага саслоўя;
  • магнатэрыя, родавыя эліты, арыстакратыя – палітычныя і сацыяльныя эліты Вялікага Княства Літоўскага;
  • палітычная дзейнасць асобных прадстаўнікоў знаці ў жыцці Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай; біяграфістыка; прасапаграфія;
  • сацыяльныя працэсы ў Вялікім Княстве Літоўскім; рэгіянальныя асаблівасці і цэнтральнаеўрапейскія тэндэнцыі XVI – XVIII ст.;
  • грамадстава, соцыум і “паспольства” Беларусі ў эпоху Сярэднявечча і ранняга Новага часу;
  • цэнтр і перэферыя ў гістарычным наратыве Вялікага Княства Літоўскага;
  • цывілізацыйнае, рэгіянальнае, лакальнае – ваенная гісторыя ад прыватных да свяшчэнных войн;
  • гістарыяграфія гісторыі Вялікага Княства Літоўскага : навуковыя школы і даследчыя цэнтры.

Веб-сторінка конференції: https://hist.bsu.by/nauka/konferentsii/2018-g/1336-iyun-2018-g/8069-mizhnarodnaya-navukovaya-kanferentsyya-shlyakhta-vyalikaga-knyastva-lito-skaga-palitychnyya-intaresy-i-satsyyalnaya-akty-nasts-da-60-goddzya-z-dnya-naradzhennya-pa-la-alegavicha-lojki-7-8-chervenya-2018-g-minsk.html