Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Управління інноваційним розвитком на макро-, мезо- та мікрорівнях»

Країна: Україна

Місто: Одеса

Тези до: 02.06.2018

Дати: 07.06.18 — 07.06.18

Область наук: Нанотехнології; Хімічні;

Е-мейл Оргкомітету: conf.esmid@gmail.com

Організатори: Кафедра економічних систем і управління інноваційним розвитком (Одеський національний політехнічний університет), Національна академія Національної гвардії України (м. Київ), Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (м. Одеса), Технічний університет (м. Варна, Болгарія), Науковий портал «Економіка: реалії часу»

 

Мета конференції: обмін практичним досвідом та результатами наукових досліджень, обговорення актуальних питань управління інноваційним розвитком суб’єктів підприємницької діяльності в Україні.

До участі у конференції запрошуються представники експертного середовища, співробітники ВНЗ, вчені та усі зацікавлені особи

На конференції планується обговорення за наступними науковими напрямами:

  • Трансформаційні процеси в сучасній економіці України. Управління інноваційним розвитком країни;
  • Інституційні передумови інноваційного розвитку та проблеми економічної безпеки;
  • Тренди інноваційного вектору розвитку регіонів;
  • Інноваційні фактори підвищення потенціалу розвитку суб’єктів господарювання.

Мови конференції: українська, російська, англійська, болгарська.

Веб-сторінка конференції: https://economics.opu.ua/upravlinnya-innovacijnim-rozvitkom-na-makro-mezo-ta-mikrorivnyax