Всеукраїнська науково-практична конференція «Дитинство і література: поетика, методика, дидактика»

Країна: Україна

Місто: Львів

Тези до: 30.06.2018

Дати: 18.10.18 — 19.10.18

Е-мейл Оргкомітету: rkohan93@gmail.com

Організатори: Львівський національний університет імені Івана Франка

 

Основні  тематичні напрями :

1. Поетологічний дискурс дитинства в укр аїнській та світовій літературі:

- художні домінан ти форматування  дитячого універсуму ;

- генологічний, проблемний, образно - стильовий і жанровий аспекти дослідження творів для і про дітей;

- рецептивно - інтерпетаційна парад игма художнього світу дитинства;

- фольклорний і авторський текст: основні тенденції взаємодії.

2. Література для дітей та юнацтва :  практико - методичні аспекти.

3. Проблеми викладання літератури  в о світніх навчальних закладах різних  рівнів  (загальноосвітня  школа,  вищий  навчальний  заклад):  компетентнісний  підхід. Дидактико - методичний  супровід  навчальних  дисциплін. 

4. Психолого - педагогічний потенціал літератури для і про дітей: досвід,  проблеми, пропозиції. 

5. Мова творів для дітей і про дітей: структурний та прагматичний аспекти. Взаємодія мовних, когнітивних і культурних смислів у дискурсивному  полі творів для дітей і юнацтва . 

6. Текст для дітей і про дітей в контексті проблем книговидання й дитячої  періоди

Веб-сторінка конференції: http://luguniv.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/conf_child_lit_18-19_okt_2018.pdf