ХIV міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми менеджменту”

Країна: Україна

Місто: Київ

Тези до: 07.10.2018

Дати: 19.10.18 — 19.09.18

Область наук: Економічні;

Address: Україна, 03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова 1, Національний авіаційний університет, Факультет економіки та бізнес-адміністрування, 2 корпус.

Е-мейл Оргкомітету: nbilyavskiy@nau.edu.ua

Організатори: Кафедра мпенеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств НАУ

 

Для участі в конференції необхід­но до 07 жовтня 2018 р. (включно) надіслати на адресу оргкомітету за темою «Матеріали на конференцію ПІБ автора:

nbilyavskiy@nau.edu.ua

  1. Тези.
  2. Відомості про авторів.

Форми участі у конференції: дис­танційна/очна.

Автор несе відповідальність за оригінальність тексту (за плагіат від­повідає автор), точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та ін. відомостей, а також за те, що в мате­ріалах не містяться дані, що не підля­гають відкритій публікації.

Скорочення слів і словосполучень, крім загальноприйнятих, не допуска­ється.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Тези доповідей подаються  в елек­тронному вигляді у форматі MS Word 97-2003 (doc) або (rtf).

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ Є БЕЗКОШТОВНОЮ.

Обсяг 2-3 повні сторінки, набрані у редакторі MS Word у форматі А-4.

Назва файлу та заявки має включа­ти прізвище та мати такий вигляд: Петрук_тези.doc та Петрук_заявка.doc.

Мова конференції: українська, поль­ська та англійська.

Кількість співавторів тез – не біль­ше трьох.

Програмний комітет розглядатиме лише матеріали, що оформлені згідно з зазначеними вимогами і подані в уста­новлений термін.

Усі витрати, пов’язані з проїздом, проживанням, харчуванням оплачу­ються учасниками самостійно.

Збірник тез після закінчення заходу буде розміщено на інтернет-сторінці Національного авіаційного університету (в репозитарії НАУ).

Контакти:

E-mail : nbilyavskiy@nau.edu.ua

Тел. : +38-099-604-12-13

Білявський Валентин Миколайович – координатор конференції

Сподіваємось на плідну співпрацю!

Веб-сторінка конференції: nbilyavskiy@nau.edu.ua

 

Конференції по темі - із близькими дедлайнами: