ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки"

Країна: Україна

Місто: Кривий Ріг

Тези до: 24.02.2019

Дати: 16.01.19 — 25.02.19

Область наук: Економічні;

Address: 500005, м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна 16, аудиторія 512-3

Е-мейл Оргкомітету: evdokimova@donnuet.edu.ua

Організатори: Навчально-науковий інститут управління та адміністрування, кафедра обліку та аудиту

 

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг) 25 лютого 2019 року проводить ІІ Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію "Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки". 

 

У рамках конференції планується робота наступних секцій:

 1. Сучасні проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку та шляхи їх вирішення 
 2. Управлінський облік: сучасний стан та перспективи розвитку
 3. Актуальні проблеми теорії та практики оподаткування підприємств в сучасних умовах господарювання.
 4. Проблемні аспекти та перспективи розвитку контрольно - аудиторської діяльності.
 5. Проблемні аспекти економічного аналізу діяльності суб’єктів господарювання
 6. Перспективи розвитку інформаційних систем і технологій обліку, аналізу та аудиту в Україні
 7. Сучасний стан та проблеми обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства.
 8. Сучасні математичні методи і технології управлінської діагностики
 9. Аспекти функціонування фінансового механізму економічних систем: теорія та практика
 10. Тенденції та пріоритети ефективного розвитку соціально-економічних систем в умовах глобалізації
 11. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства

Правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні: практика, проблеми і перспективи.

 

Після надсилання матеріалів обов’язково очікуйте підтвердження про їх отримання.

 

Вимоги щодо оформлення матеріалів

 1. Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему.
 2. Обсяг тез – не більше 5-ти сторінок при форматі сторінки А4, орієнтація книжкова.
 3. Поля: верхнє, нижнє, праве та ліве - 20 мм.
 4. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14.
 5. Міжрядковий інтервал – 1,0.
 6. Абзацний відступ – 1,25 см.
 7. Вирівнювання по ширині.
 8. Список літератури – не більше 5 джерел.

Рисунки мають бути скомпоновані у вигляді єдиного об’єкту.

Організаційний внесок не передбачено!

Координатор проекту – Шевченко Любов Ярославівна тел. (067) 539 53 13

Веб-сторінка конференції: http://www.donnuet.edu.ua

Конференції по темі - із близькими дедлайнами: