Міжнародна науково-практична конференція “Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права”

Країна: Україна

Місто: Полтава

Тези до: 26.01.2019

Дати: 26.01.19 — 26.01.19

Область наук: Економічні; Юридичні;

Е-мейл Оргкомітету: economics.conf@gmail.com

Організатори: Центр фінансово-економічних наукових досліджень

 

Всі учасники конференції отримають:

1) програму конференції (у разі необхідності);

2) сертифікат учасника (у разі необхідності);

3) друкований збірник конференції;

4) електронний збірник конференції буде розміщено на сайті Центру фінансово-економічних наукових досліджень за адресою: http://www.economics.in.ua.

5) розсилка та розміщення збірника конференції у бібліотеках України.

НАУКОВІ СЕКЦІЇ:

1. Економічна теорія та історія економічної думки.

2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини.

3. Економіка та управління національною економікою.

4. Економіка та управління підприємствами.

5. Національна безпека і оборона в умовах кризових явищ.

6. Продовольча безпека та екологічна політика в сучасному світі.

7. Економіка сільського господарства і АПК.

8. Енергоефективність економіки.

9. Економіка торгівлі та послуг.

10. Економіка промисловості.

11. Правове забезпечення державного управління та місцевого самоврядування.

12. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

13. Інновації та інвестиційна діяльність.

14. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

15. Туризм та готельно-ресторанна справа.

16. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.

17. Фінанси, банківська справа, страхування.

18. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

19. Економічна кібернетика.

20. Статистика.

21. Маркетинг.

22. Менеджмент.

23. Енергетичний менеджмент.

24. Логістика та транспорт.

25. Публічне управління та адміністрування.

26. Загальнотеоретичні питання правознавства.

27. Актуальні проблеми розвитку цивільних, господарських, екологічних та трудових правовідносин.

28. Право інтелектуальної власності та інформаційне право.

29. Розвиток адміністративного та митного права в Україні та світі.

30. Національне право держав в умовах глобалізації.

Для участі у конференції Вам необхідно до 26 січня 2019 року (включно) надіслати на адресу організаційного комітету:

economics.conf@gmail.com

або

economics.confer@gmail.com

1. Тези.

2. Чек про оплату.

3. Відомості про авторів.

Реквізити для оплати тез будуть надіслані учасникам конференції електронною поштою у листі-підтвердженні про отримання і прийняття матеріалів.

Копію квитанції про оплату слід обов’язково надіслати на електронну адресу оргкомітету не пізніше вказаного у листі терміну.

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ ДЛЯ УЧАСНИКІВ З УКРАЇНИ:

З метою відшкодування організаційних, видавницьких, поліграфічних витрат на збірник необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі 150 грн. за одну публікацію.

Вартість 1 сертифіката учасника 20 грн. (у разі необхідності).

Вартість 1 програми конференції 20 грн. (у разі необхідності).

Обсяг 2 – 4 сторінки, набрані в редакторі Word у форматі А-4.

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ УЧАСНИКІВ:

Організаційний внесок за електронний варіант збірника складає 5 USD за одну публікацію.

Організаційний внесок за друкований збірник складає 20 USD за одну публікацію (відшкодування видавницьких, поліграфічних та поштових витрат на відправку збірника, програми та сертифіката учасника).

Обсяг 2 – 4 сторінки, набрані в редакторі Word у форматі А-4.

Мови конференції: українська, російська, англійська, білоруська, польська, чеська.

Веб-сторінка конференції: http://www.economics.in.ua/2017/10/konference201709.html