V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови: лінгво-дидактичні, методичні та міжнародні перспективи»

Країна: Україна

Місто: Одеса

Тези до: 18.02.2019

Дати: 18.03.19 — 18.03.19

Область наук: Філологічні;

Е-мейл Оргкомітету: foreign.languages@onu.edu.ua

Організатори: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. І. І. МЕЧНИКОВА

Факультет романо-германської філології

Кафедра іноземних мов природничих факультетів

V МІЖНАРОДНА науково-практичнА інтернет-конференціЯ

Одеса, 18 березня 2019

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції аспірантів та науковців «Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови: лінгво-дидактичні, методичні та міжнародні перспективи» яка відбудеться 18 березня 2019 року на базі кафедри іноземних мов природничих факультетів Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

До участі в конференції запрошуються магістранти, аспіранти та науковці закладів вищої освіти України та Європи.

 

Планується робота за наступними секціями:

 

1. Новітні методики викладання іноземної мови академічного та професійного спрямування: проблеми та перспективи.

2. Професійний дискурс у лінгвокогнітивному, лінгвопрагматичному та лінгвокультурологічному аспектах.

3. Актуальні проблеми сучасного перекладознавства художньої, професійної  та академічної літератури.

4. Проблеми міжкультурної комунікації, культурної та мовної варіативності в сучасному світі.

5. Інноваційні методи активізації діяльності студентів на практичних заняттях з іноземної мови.

6. Інноваційні дослідження в сфері природничих та гуманітарних наук.

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька.

Веб-сторінка конференції: http://lingvo.onu.edu.ua/