XVІІ міжнародна студентська Інтернет-конференція «Мова, освіта, культура: Інтеграційні тенденції в сучасному світі»

Країна: Україна

Місто: Вінниця

Тези до: 10.03.2019

Дати: 14.03.19 — 15.03.19

Область наук: Педагогічні;

Е-мейл Оргкомітету: kam.vdpu@gmail.com

Організатори: Вінницький державний педагогічний університет

 

Міністерство освіти і науки України

Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського

Південно-східний університет штату Міссурі (США)

 

ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ ТА СТУДЕНТИ!

Запрошуємо до участі в

XVІІ міжнародній студентській Інтернет-конференції

«МОВА, ОСВІТА, КУЛЬТУРА: Інтеграційні тенденції в сучасному світі»

14-15 березня 2019 року

Тематичні напрями роботи конференції:

 1. Актуальні питання розвитку сучасної лінгвістики
 2. Наукові перспективи сучасного літературознавства і теорії літератури
 3. Новітні тенденції у навчанні іноземних мов та зарубіжної літератури
 4. Методичні аспекти фахової підготовки сучасного вчителя іноземних мов та зарубіжної літератури.
 5. Соціокультурні аспекти комунікації та перекладу в контексті глобалізації
 6. Іноземна мова для професійного спілкування в умовах сьогодення: виклики та перспективи.

Форма участі у конференції:

 • електронні повідомлення – тези;
 • обговорення повідомлень в режимі on-line.

 

Робочі мови конференції – українська, російська, німецька, англійська.

 

До участі в конференції запрошуються студенти, аспіранти, молоді науковці.

 

Організаційний внесок, що становить 50 гривень, просимо перераховувати на банківську картку Приватбанку № 5168 7573 7854 8707 Первак Вікторія Ігорівна

 

Матеріали конференції будуть представлені в електронному збірнику тез.

Автори отримають електронний сертифікат та примірник матеріалів конференції на зазначену у реєстраційній формі електронну адресу.

 

Доступ до матеріалів конференції та форумів з їхнього обговорення здійснюється в день проведення конференції через власний акаунт користувача в пошуковій системі Google.

 

Для участі у конференції просимо до 10 березня 2019 р. надіслати заявку (форма додається), тези та копію квитанції про оплату окремими файлами на електронну адресу: kam.vdpu@gmail.com У назві файлів необхідно вказати прізвище та ініціали учасника (наприклад: Іванов Д.І._заявка; Іванов Д.І _тези; Іванов Д.І _квитанція).

                                                            

 

Вимоги до оформлення тез доповідей:

1-3 сторінки тексту, шрифт Times New Roman, розмір – 14, інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1, 25 см, усі береги – 2 см у форматі doc. без переносів у словах.

 

 

Послідовність розміщення матеріалів у тезах:

 • прізвище та ім’я автора – шрифт жирний курсив, вирівнювання по правому краю сторінки;

 

 • заклад вищої освіти (місце навчання чи роботи) автора статті – шрифт звичайний, вирівнювання по правому краю сторінки;
 • після помітки «Науковий керівник» зазначаються прізвище та ініціали наукового керівника, його/її вчене звання, – шрифт звичайний, вирівнювання по правому краю сторінки;
 • назва тез друкується великими літерами жирним шрифтом, вирівнювання по центру;
 •     текст тез, вирівняний по ширині, сторінки не нумеруються;
 • посилання по тексту позначаються квадратними дужками із зазначенням порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки, наприклад: [5, c. 57-61
 • перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці тез в алфавітному порядку під назвою «Література» (або «References» для  повідомлень англійською мовою).

 

 

Приклад оформлення публікації:

 

Іванов Дмитро

Вінницький державний педагогічний університет

 імені М. Коцюбинського

Науковий керівник: Петренко І.І., канд. філол. наук

ГЕНДЕРНИЙ ВИМІР ФОКАЛІЗАЦІЇ

У ХУДОЖНЬОМУ АНГЛОМОВНОМУ ТЕКСТІ

Текст тез, Текст тез, Текст тез, Текст тез, Текст тез, Текст тез, Текст тез, Текст тез [1, с. 2]. Текст тез.

Література:

1. Бахтин М.М. Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве. М.М. Бахтин. Работы 1920-х г.г.. К., 1994.  С. 257-320.

 

Порядок реєстрації для участі в Інтернет-конференції:

 1. Персональний акаунт на  Google+.
 2. Пошук Annual Internet Conference 2019.
 3. Реєстрація –  запит на участь в спільноті.
 4. Отримання підтвердження на особисту електронну пошту.
 5. Участь в обговоренні.

 

Контактні особи: Козачишина Оксана Леонідівна: kozachyshyna@ukr.net

                              Лавренчук Ярослав Юрійович: eng.teacher@ukr.net

                                  

 

 

 

ЗАЯВКА

на участь у

XVІІ міжнародній студентській Інтернет-конференції

«МОВА, ОСВІТА, КУЛЬТУРА: Інтеграційні тенденції в сучасному світі»

14-15 березня 2019 року

 

П.І.П. учасника

 

Навчальний заклад, установа

 (повна назва)

 

Факультет

 

Статус (аспірант, студент)

 

Науковий ступінь, вчене звання,  П.І.П. та посада наукового керівника

 

Назва доповіді

 

Назва секції

 

Телефон

 

Електронна адреса

 

 

 

Веб-сторінка конференції: kam.vdpu@gmail.com

 

Конференції по темі - із близькими дедлайнами: