Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансове забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу у прикордонних регіонах».

Країна: Україна

Місто: Чернівці

Тези до: 14.04.2019

Дати: 14.05.19 — 14.05.19

Область наук: Економічні;

Е-мейл Оргкомітету: intkonf2019@ukr.net

Організатори: Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

 

На конференції планується обговорення проблем з наступних напрямків:
1. Розвиток малого та середнього бізнесу в умовах транскордонного
співробітництва.
2. Фінансово-економічні стимули розвитку малого та середнього бізнесу в
прикордонних регіонах.
3. Підтримка суб’єктів підприємницької діяльності у здійсненні
зовнішньоекономічних операцій.
4. Розвиток малого та середнього бізнесу: досвід країн ЄС.
5. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємств малого та
середнього бізнесу в прикордонних регіонах.
6. Маркетинговий інструментарій забезпечення розвитку підприємств малого
та середнього бізнесу  
7. Управління бізнесом малих та середніх підприємств: стан, проблеми та
перспективи його розвитку.
8. Фінансове забезпечення розвитку інноваційних процесів у сфері готельно-
ресторанного бізнесу.
9. Особливості розвитку малого та середнього підприємництва у сфері
туризму: фінансовий аспект.
10. Досвід використання інтернет-технологій у сфері малого та середнього
підприємництва.
11. Іноземні мови як засіб посилення транскордонного та прикордонного
співробітництва.

Форма участі: дистанційна.
Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська, румунська, польська.

Веб-сторінка конференції: http://chtei-knteu.cv.ua/ua/konferencia2019/

Конференції по темі - із близькими дедлайнами: