VI Міжнародний геологічний форум "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Геофорум-2019)"

Країна: Україна

Місто: Одеса

Тези до: 08.04.2019

Дати: 17.06.19 — 22.06.19

Область наук: Геолого-мінералогічні;

Е-мейл Оргкомітету: geoforum.ukrsgri@gmail.com

Організатори: Український державний геологорозвідувальний інститут

 

Тематика конференції  "Геологічні читання-2019"
̶ регіональні геологорозвідувальні роботи – пріоритетний напрям діяльності
Держгеонадр; геологічне картування та картографування території України;
̶ напрями вдосконалення законодавчої та нормативно-правової бази
надрокористування;
̶ проблемні питання геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин;
̶ вартісна оцінка родовищ корисних копалин та економічні аспекти
надрокористування;
̶ актуальні питання нарощування ресурсної бази мінеральних ресурсів;
̶ прогнозування, пошуки та оцінка родовищ корисних копалин;
̶ застосування геофізичних методів під час пошуків і розвідки родовищ
корисних копалин;
̶ стан ресурсів підземних вод і перспективи водозабезпечення потреб
суспільства;
̶ екологічні аспекти надрокористування.
 
2. Міжнародна науково-практична конференція "Перспективи використання
альтернативних і відновлюваних джерел енергії в Україні (REU 2019)".

Тематика конференції  "REU 2019"
̶ державна політика з регулювання, стимулювання й розвитку альтернативної та відновлюваної енергетики в Україні. Закордонний досвід;
̶ газові гідрати, поширення, моделі утворення й ресурси. Світовий досвід;
̶ газ вугільних родовищ. Геологічні особливості. Економічні перспективи;
̶ перспективи пошуків, розвідки і розроблення сланцевого газу й нафти;
̶ геотермальні ресурси в Україні. Стан їхнього використання;
̶ відновлювані енергетичні ресурси. Теоретичні питання та практичні результати використання в Україні;
̶ сучасний міжнародний і локальний маркетинг альтернативної енергетики;
̶ екологічні проблеми альтернативної енергетики.
3. Науково-практичний семінар “Моніторинг і збереження геологічних пам’яток та розвиток геотуризму в різних регіонах України”. На семінарі буде розглянуто питання захисту та збереження геологічних пам’яток, їхньої класифікації й
типізації,  проблемні моменти законодавчої бази тощо.  

Веб-сторінка конференції: http://ukrdgri.gov.ua/