Міжнародна науково-практична конференція "Мікро-та макроекономіка. Розвиток зовнішньоекономічних зв'язків"

Країна: Україна

Місто: Харків

Тези до: 19.03.2019

Дати: 20.03.19 — 20.03.19

Область наук: Економічні;

Address: Харків

Е-мейл Оргкомітету: zentr.ekonomiki7@gmail.com

Організатори: Міжнародний центр економічних досліджень

 

      Шановні науковці!
      Запрошуємо Вас взяти участь у  Міжнародній науково-практичній конференції  «Мікро- та макроекономіка. Розвиток зовнішньоекономічних зв’язків», яка відбудеться  20 березня  2019р.  До участі у конференції запрошуються науковці, здобувачі наукових ступенів,  викладачі та студенти ВНЗ, представники державних органів влади та місцевого самоврядування, практикуючі спеціалісти.

Секції конференції:

1. Економічна теорія та історія економічної науки.

2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини.

3. Макроекономіка.

4. Мікроекономіка.

5. Національна безпека і оборона в умовах кризових явищ.

6. Продовольча безпека та екологічна політика в сучасному світі.

7. Економіка сільського господарства і АПК.

8. Енергоефективність економіки.

9. Економіка торгівлі.

10. Економіка промисловості.

11. Правове забезпечення державного управління та місцевого самоврядування.

12. Регіональна економіка.

13. Інвестиційна діяльність.

14. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

15. Туризм та готельно-ресторанна справа.

16. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.

17. Фінанси, банківська справа, страхування.

18. Економічна кібернетика.

19. Статистика.

20. Маркетинг.

21. Менеджмент.

22. Логістика та транспорт.

23. Публічне управління. Адміністрування.

Для участі у конференції Вам необхідно до 19 березня  2019 року (включно) надіслати на адресу організаційного комітету: zentr.ekonomiki7@gmail.com

1. Тези.

2. Чек про оплату.

3. Відомості про авторів.

Реквізити для оплати тез будуть надіслані учасникам конференції електронною поштою у листі-підтвердженні про отримання і прийняття матеріалів.

Копію квитанції про оплату слід обов’язково надіслати на електронну адресу оргкомітету не пізніше вказаного у листі терміну.

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ ДЛЯ УЧАСНИКІВ З УКРАЇНИ:

З метою відшкодування організаційних, видавницьких, поліграфічних витрат на збірник необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі 140 грн. за одну публікацію. У випадку перевищення обсягу публікації, вартість кожної наступної сторінки становить 30 грн.

Обсяг 2 – 4 сторінки, набрані в редакторі Word у форматі А-4.

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ УЧАСНИКІВ:

Організаційний внесок за електронний варіант збірника складає 5 USD за одну публікацію.

Організаційний внесок за друкований збірник складає 20 USD за одну публікацію (відшкодування видавницьких, поліграфічних та поштових витрат на відправку збірника, програми та сертифіката учасника).

Обсяг 2 – 4 сторінки, набрані в редакторі Word у форматі А-4.

Мови конференції: українська, російська, англійська, білоруська, польська, чеська.

Статті не рецензуються та не редагуються.

Форма участі – дистанційна.

За результатами роботи конференції  кожен учасник отримає друкований збірник.

Розсилка збірників відбудеться впродовж місяця після проведення конференції. 
Бажаючих взяти участь у конференції просимо до 19 березня 2019 р. надіслати  на електронну адресу центру  zentr.ekonomiki7@gmail.com  :

- заявку на участь у конференції (відомості про авторів);

- наукову статтю, оформлену відповідно вимог конференції;

- відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску (Реквізити для оплати тез будуть надіслані учасникам конференції електронною поштою у листі-підтвердженні про отримання і прийняття матеріалів. Копію квитанції про оплату слід обов’язково надіслати на електронну адресу оргкомітету не пізніше вказаного у листі терміну).

Рукописи, оформлені без врахування вищевикладених вимог, оргкомітет розглядати не буде.
Автори несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів.

Веб-сайт конференції:   http://project1164798.tilda.ws

Вимоги до конференції

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:  

   Тези подаються до 19 березня 2019 року (включно) в електронному варіанті у форматі .doc або .docx, редактор Microsoft Word. Шрифт – Tіmes New Roman, кегль – 14 , абзац – 1,25 см, поля – 20 мм, інтервал – 1,5.

     Кожна таблиця, ілюстрація, діаграма, схема повинна бути підписана та мати назву. Графічний матеріал виконують у доступних для подальшого редагування програмах. Для рисунків і таблиць застосовують гарнітуру Times New Roman, кегль – 12, інтервал між рядками – 1,5. Під таблицями й рисунками слід вказувати джерело. Формули слід друкувати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати у круглих дужках з правого боку. Список літератури має містити лише джерела, на які є посилання в тексті; приклад оформлення посилань: [10, с. 25]. Посилання в дужках на різні джерела подавати через крапку з комою [1, с. 10; 2, с. 11]. Список літератури оформлювати відповідно до вимог, які знаходяться по наступному посиланню: https://drive.google.com/file/d/0B69eZiw... OExhS2doODY2ZHc/view.

    Назва файлів тез, заявки та квитанції повинна включати прізвище та представлений вид: Омельченко_тези, Омельченко_заявка, Омельченко_квитанція. Мови конференції: українська, російська, англійська, білоруська, польська, чеська. Кількість співавторів тез – не більше трьох. Кількість поданих матеріалів від одного автора не обмежується. Роботи, які не відповідають вимогам чи надійшли із запізненням, не будуть розглядатися.

Зразок оформлення тез

Назва секції

НАЗВА ДОПОВІДІ

ПІБ автора, науковий ступінь,

місце роботи або навчання

Текст доповіді

Література:

 

Заявка на участь у конференції (відомості про авторів)

  1. Прізвище, ім’я, по- батькові
  2. Вищий навчальний заклад або організація
  3. Науковий ступінь та вчене звання
  4. Посада (вказати на якій саме кафедрі)
  5. Мобільний телефон
  6. E-mail
  7. Спосіб доставки матеріалів: − Укрпоштою (звичайним листом – безкоштовно) або − Новою поштою (вартість доставки сплачуєте Ви у відділенні Нової пошти) Адреса для відправлення матеріалів. Наприклад: Омельченко Іван Іванович, вул.Шевченка  буд.85, кв. 94, м.Харків, 123456 (відправка буде здійснена Укрпоштою, звичайним листом – безкоштовно) або Омельченко Іван Іванович, м.Харків, відділення № 32, тел. 096-123-45-67 (вартість доставки сплачуєте Ви у відділенні Нової пошти)
  8. Назва секції
  9. Тема доповіді

 

Бажаємо всім плідної  роботи!

Джерело:www.science-community.org/ru

Веб-сторінка конференції: http://project1164798.tilda.ws