ХХІI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців»

Країна: Україна

Місто: Киев

Тези до: 07.09.2019

Дати: 08.11.19 — 08.11.19

Е-мейл Оргкомітету: gum-korpus@ukr.net

Організатори: НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА

Телефон / Факс: 0674408591

 

Конференція відбудеться 8 листопада 2019 р.  у дистанційній формі. Матеріали конференції будуть опубліковані в науковому виданні «Гуманітарний корпус» – збірник наукових статей, який надсилається авторам і завантажується на сайті http://filosof.npu.edu.ua/ (рубрика «Видання»). Збірник розміщується у репозитарії Наукової бібліотеки  НПУ імені М.П. Драгоманова.

 

Збірник наукових праць схвалюється до друку Вченою радою Факультету філософії та суспільствознавства   НПУ імені М.П. Драгоманова. Збірнику матеріалів присвоюється міжнародний книжковий номер ISBN.

Заявки на участь приймаються до 7 листопада 2019 року на e-mail: gum-korpus@ukr.net.

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Філософія: «Філософський дискурс у вимірі ХХІ століття»

Секція 2. Культурологія: «Простір культури в наукових дослідженнях»

Секція 3. Історія: «Минуле та сучасність у просторі історичних досліджень»

Секція 4. Психологія: «Соціально-психологічні проблеми особистості, її розвитку та самореалізації»

Секція 5. Педагогіка: «Актуальні проблеми навчання та виховання особистості з погляду сучасних педагогічних концепцій»

 

ЯК ОФОРМИТИ СТАТТЮ?

 

  • До публікації приймаються тези обсягом до п’яти сторінок формату А4 комп’ютерного набору через 1,5 інтервали (поля 20 мм з усіх боків, розмір шрифту 14 гарнітури Times New Roman).
  • Оформлення заголовка (прописними, жирними буквами, вирівнювання по центру рядка) НАЗВА СТАТТІ; на наступному рядку (шрифт жирний курсив, вирівнювання по правому краю) – ПІБ повністю; на наступному рядку (шрифт курсив, вирівнювання по правому краю) – назва ВНЗ, студент/аспірант, місто; на наступному рядку (шрифт курсив, вирівнювання по правому краю) – e-mail для контактів; через 1 рядок – посада і ПІБ наукового керівника;  ще через 1 рядок – текст статті.

 

ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ

Петренко Іван Сергійович,

магістрант НПУ імені М.П. Драгоманова

globus@npu.edu.ua

 

Науковий керівник –

д. філос. наук, проф. П.П. Андрієнко

  • Посилання на літературу позначають наскрізною порядковою нумерацією за текстом у квадратних дужках (напр. ... [3, с.45]).
  • Тези друкуються за редакцією авторів. Відповідальність за зміст, граматичну та стилістичну правильність текстів доповідей  несе науковий керівник. Підготовлені з невиконанням вказаних вимог тези – не приймаються і не друкуються.
  • Матеріали приймаються з відсканованою рецензією наукового керівника чи іншої особи, що має науковий ступінь чи/та вчене звання (підпис має бути засвідчений печаткою відділу кадрів).

 

ОРГВНЕСОК

Участь у ХХІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців» передбачає внесення організаційного внеску в розмірі 250 грн. для учасників з України.

Організаційний внесок витрачається на організацію конференцію, друк статей в збірнику «Гуманітарний корпус», виготовлення іменного сертифіката учасника, пересилку матеріалів конференції поштою.

Учасник конференції може замовити лише електронний варіант збірника, тоді оргвнесок складає 150 грн.

Організаційний внесок потрібно перерахувати на картку ПриватБанк 5168 7427 1305 3308  або Monobank 5375 4141 0336 6679 (одержувач – Русаков Сергій Сергійович, призначення платежу – оргвнесок за участь у конференції).

 

ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ?

Для участі в конференції необхідно на адресу Оргкомітету gum-korpus@ukr.net окремими файлами надіслати:

  • тези (назва файлу:   № секції_прізвище автора_стаття); анкету учасника (назва файлу: № секції_прізвище автора_анкета);
  • відскановану рецензію наукового керівника;
  • відскановану квитанцію про оплату оргвнеску (назва файлу за прізвищем автора).

Просимо вказати тему листа: «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК У ДОСЛІДЖЕННЯХ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ»

АНКЕТА УЧАСНИКА

 

Прізвище, ім’я, по-батькові

 

Тема доповіді

 

Секція

 

Вчений ступінь, звання

 

Основне місце роботи (навчання)

 

E-mail

 

Контактний телефон

 

Прізвище, ім’я,  по-батькові наукового керівника

 

Адреса для надсилання збірника

 

Друкований / електронний збірник

 

 

Джерело:globus41@ukr.net

Веб-сторінка конференції: http://filosof.npu.edu.ua/ua/