Студентський науковий проект «Роль піци в науковому житті молоді», в рамках VІІ Студентського наукового симпозіуму «Співдружність наук: архітектура, економіка, право»

Країна: Україна

Місто: Івано-Франківськ

Тези до: 14.10.2019

Дати: 15.11.19 — 16.11.19

Е-мейл Оргкомітету: lidiia.fedyk@iful.edu.ua

Організатори: Університет Короля Данила

 

Оргкомітет

запрошує Вас взяти участь у Студентському науковому проекті «Роль піци в науковому житті молоді», що буде виконано в рамках

VІІ Студентського наукового симпозіуму:

«Співдружність наук: архітектура, економіка, право»,

який відбудеться 15-16 листопада 2019 року в Університеті Короля Данила

Метою Симпозіуму є обговорення й пошук шляхів вирішення актуальних проблем в розвитку архітектури, економіки та права України молодими дослідниками.

На Симпозіум запрошуються студенти, курсанти ВНЗ незалежно від форми власності.

Форма проведення: очна, заочна.

Мова симпозіуму: українська, англійська чи інша мова країни учасника симпозіуму.

В рамках Симпозіуму буде здійснено публікацію збірника під загальною назвою:

«Людиноцентриська модель побудови суспільства: економічні, технологічні, мистецькі та правові аспекти»

Для участі в роботі Симпозіуму необхідно здійснити реєстрацію та надіслати електронною поштою до організаційного комітету до 14 жовтня 2019 року (включно!) наступні документи:

1)    тези доповіді;

2)    відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для тез – Тези, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок.

Наприклад: Коваль_Тези, Коваль_Внесок.

Електронна адреса: lidiia.fedyk@iful.edu.ua

Порядок проведення заходу

Захід проводиться в 2 етапи:

I етап – Збір тез та формування збірника Симпозіуму.

II етап – Проведення Симпозіуму: 1. Поділ за секторами і видача завдання проекту (формат і конкретні завдання Проекту будуть видані в день проведення); 2. Підготовка проекту робочими групами; 3. Презентація частин проекту; 4. Нагородження збірниками конференції, подарунками та грамотами відповідно за 1, 2 та 3 місце, вручення сертифікатів безпосереднім очним учасникам; 4. Надсилання pdf варіанту збірника всім учасникам Симпозіуму (паперовий варіант отримують лише виступаючі з проектом).

Видання матеріалів Симпозіуму

Електронний варіант тез доповідей в форматі pdf буде надісланий учасникам на електронну адресу, вказану у заявці, протягом десяти днів після проведення Симпозіуму.

Вимоги до оформлення ТЕЗ доповідей

  1. Матеріали повинні бути представлені українською, англійською чи іншою мовою країни учасника симпозіуму.
  2. Обсяг тез не повинен перевищувати 4-ох сторінок зі списком використаних джерел.
  3. Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. Аркуш формату А4. Поля – 2 см зі всіх боків. Шрифт Times New Roman, кегель – 14, інтервал –1,5.
  4. Загальна схема побудови тез:

-           прізвище та ініціали автора, навчальний заклад, відомості про наукового керівника (науковий ступінь, вчене звання, посада), установа, місто – у правому верхньому кутку (без скорочень);

-           назва тез – великими літерами, напівжирним шрифтом по центру.

  1. У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].
  2. Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:» відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.

Роботи, що не відповідають вимогам, або не представлені у встановлений термін не розглядаються.

Організаційний внесок

Організаційний внесок для відшкодування витрат на проведення конференції становить 150 гривень.

Реквізити для внесення платежу через відділення Приватбанку:

номер карти 4149 6293 8397 4516

Призначення платежу: Поповнення СКР № 4149 6293 8397 4516 Мельниковича М.С. від ПІП учасника.

З А Я В К А

на участь у

Студентському науковому симпозіумі

«Співдружність наук: архітектура, економіка, право»

15-16 листопада 2019 року

Просимо здійснити реєстрацію за посиланням: https://forms.gle/eH5CtDf5ddYn3NwZ7

Контактна особа:

Острогляд Олександр Васильович –

проректор з наукової роботи

тел. 097 904 21 06

Наша адреса:

76018, м. Івано-Франківськ,

вул. Є. Коновальця, 35

http://iful.edu.ua

 

Минулих років І-VІ Студентський симпозіум стали визначною подією в студентському науковому житті України. Завдяки чому захід широко висвітлювався в ЗМІ:

http://www.youtube.com/watch?v=EgSN1_Mxdxg

http://www.blitz.if.ua/?q=news&id=6273

http://galtv.if.ua/news/view/2013/11/15/4204/

http://firtka.if.ua/?action=show&id=43284

https://www.youtube.com/watch?v=o-7wTdiXWfw

https://www.youtube.com/watch?v=1Q2Mpn_cyBE

https://www.youtube.com/watch?v=a1ug5ca6PQE

https://www.youtube.com/watch?v=AXpMlTxiJIU

 

 

Приватний вищий навчальний заклад

Університет Короля Данила

 

Студентський науковий проект

«Роль піци в науковому житті молоді»,

в рамках

VІІ Студентського наукового симпозіуму

«Співдружність наук: архітектура, економіка, право»

 

 

м. Івано-Франківськ

15-16 листопада 2019 року

Веб-сторінка конференції: https://iful.edu.ua/naukova-robota/naukovi-konferentsiyi/