ХV міжнародна науково-практична конференція «Європейський культурний простір і українські перспективи»

Країна: Україна

Місто: Рівне

Тези до: 01.11.2019

Дати: 14.11.19 — 15.11.19

Е-мейл Оргкомітету: sergiy_vsv@ukr.net

Організатори: Управління освіти та науки Рівненської облдержадміністрації Управління культури та туризму Рівненської облдержадміністрації Управління культури і туризму Рівненського міськвиконкому Рівненський державний гуманітарний університет Художньо-педагогічний факультет Кафедра культурології і музеєзнавства Інститут культурології Національної академії мистецтв України Білоруський державний університет культури і мистецтв Університет ім. Я.Длугоша в Ченстохові (Польща) Рівненський міський Палац дітей та молоді

 

Робота конференції відбуватиметься у секціях:

  1. Євроінтеграційні процеси: проблеми та перспективи.
  2. Вітчизняний освітній простір та його методологічне й методичне забезпечення..
  3. Мистецьке життя України в історико-культурній ретроспективі.
  4. Культурно-мистецька спадщина України у світовому культурному контексті.
  5. Регіональна культурно-мистецька практика: стан, тенденції, перспективи.
  6. Методологічні і методичні проблеми викладання у вищій школі.
  7. Позашкілька освіта в Україні як феномен культури.
  8. Нові форми реалізації культурної практики в умовах сьогодення.

Заявки на участь у роботі конференції подавати на кафедру культурології і музеєзнавства РДГУ (м. Рівне, вул. С.Бандери, 12, каб. 46) до 1 листопада 2019 р. Деталі – за вказаними телефонами. У заявці: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, науковий ступінь, звання для співробітників та прізвище, ініціали магістранта (факультет, спеціальність), секцію і тему доповіді. Тексти статей (в електронному варіанті), підготовлені згідно з вимогами до наукових публікацій (вимоги на сайті кафедри) надіслати на вказану електронну адресу .Матеріали конференції будуть опубліковані у випуску № 19 Альманаху «Актуальні питання культурології» та фахових наукових збірниках «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку»: наук. зап. Вип. 30 і 31 («Культурологія» і «Мистецтвознавство»). Наукові збірники індексуються у п’яти науко-метричних базах кожен. Адреса оргкомітету: Рівненський державний гуманітарний університет, вул. С.Бандери, 12, кафедра культурології (каб. 46). Відповідальний за організацію й проведення конференції – проф. Виткалов Володимир Григорович.т. 0362-63.42.62 або вказаний вище мобільний. ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ До Збірників приймаються статті українською, англійською, польською, російською мовами. Поля: верхнє, праве, ліве, нижнє – 2х3х2х1,5 см. Редактор: MS Word. Гарнітура: Times New Roman, кегль 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Зліва друкується УДК, по центру назва статті великими літерами (жирним шрифтом), у правому полі – прізвище та ініціали автора. Анотації, назва статті, прізвище автора і ключові слова – англійською, російською, українською (600-800 знаків); та англійською (повна сторінка А-4 формату за відповідним зразком), список літератури також подається і транслітерацією. Виконані без урахування вимог статті розглядатися не будуть. Деталі щодо публікації за вказаними вище телефонами та сайті кафедри «kulturologiya.rv.ua/» у розділі «Наукові збірники» - «Інші збірники». Оргвнесок за участь у конференції (друк програми, кава-брейк тощо) - 40 грн. надсилати до початку заходу.

Веб-сторінка конференції: http://hudped.rv.ua/2019/09/17/yevropejskij-kultur-nij-prostir-i-ukra%D1%97nski-perspektivi/