Наукова конференція “Спеціальні історичні дисципліни в контексті «речового» та «візуального» поворотів європейської гуманітаристики”

Країна: Україна

Місто: Київ

Тези до: 01.12.2019

Дати: 04.10.20 — 04.10.20

Е-мейл Оргкомітету: historiography@ukr.net; o_kovalevska2013@ukr.net

Організатори: Інститут історії України Національної академії наук України; Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України; Інститут археології НАН України; Центральний державний історичний архів України, м. Київ; Центр пам’яткознавства НАН України та Українське товариство охорони пам'яток історії та культури; Центральний державний кінофотофоно архів України імені Г. С. Пшеничного; Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник; Національний музей історії України

 

Сучасний стан та імовірні перспективи/проблеми розвитку спеціальних історичних дисциплін вимагають спеціального обговорення. Пропонована науковій спільноті тема конференції «Спеціальні історичні дисципліни в контексті «речового» та «візуального» поворотів» передбачає обговорення як теоретико-методологічних, так і практичних проблем, з якими стикаються фахівці зі спеціальних історичних дисциплін, особливо у звʼязку зі зростанням дослідницького інтересу до матеріальних та візуальних джерел у контексті так званих «речового» та «візуального» поворотів в європейській гуманітаристиці.

До участі запрошуються професійні історики, архівісти, фахівці зі спеціальних історичних дисциплін, музейники, колекціонери.

Пропоновані секції:

1. Теоретичні та методологічні аспекти дослідження спеціальних історичних дисциплін.

2. Сучасна класифікація матеріальних та візуальних/іконографічних джерел.

3. Сучасні технології вилучення інформації з матеріальних та візуальних джерел.

4. Репрезентація інформаційного потенціалу матеріальних та візуальних джерел музеями, бібліотеками, архівами.

5. Проблеми комунікації наукової спільноти з колекціонерами, роль постаті колекціонера та дослідника у розвитку СІД на сучасному етапі розвитку історичної науки.

6. Роль СІД у розвитку сучасної історичної науки.

Веб-сторінка конференції: http://history.org.ua/uk/post/44350