Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми розвитку професійних компетентностей вчителів природничо-математичного напрямку»

Країна: Україна

Місто: Дніпро

Тези до: 25.11.2019

Дати: 12.12.19 — 12.12.19

Область наук: Педагогічні;

Address: http://dano.dp.ua/uk/

Е-мейл Оргкомітету: konferenciyadano2019@gmail.com

Організатори: КЗВО "Дніпровська академія неперервної освіти" Дніпропетровської обласної ради"

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Комунальний заклад вищої освіти
«Дніпровська академія неперервної освіти»
Дніпропетровської обласної ради»
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Криворізький державний педагогічний університет

Шановні колеги!
Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради» запрошує до участі у
Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Проблеми розвитку професійних компетентностей вчителів природничо-математичного напрямку»

12 грудня 2019 року

Тематичні напрями роботи конференції:
1. Використання сучасних інноваційних технологій в системі підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних дисциплін.
2. Методологія та оптимальні стратегії неперервної освіти вчителів природничо-математичних та технологічних дисциплін.
3. Проблеми підготовки вчителів галузі природничо-математичних напрямків у закладах вищої освіти.
4. Структура, зміст та проблеми вимірювання фахової компетентності вчителів природничо-математичного та технологічного напрямків.
5. Проектування освітнього процесу та формування змісту освіти у закладах післядипломної педагогічної освіти.
6. Сучасні підходи до розвитку STEM-компетентностей вчителя.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

У рамках конференції плануються: пленарне та секційні засідання, майстер-класи від авторів чинних підручників з математики для початкової, базової середньої та профільної середньої освіти.
Доповіді учасників конференції будуть видані у збірнику матеріалів конференції в електронному та друкованому вигляді. Участь у конференції засвідчується відповідним сертифікатом.

 

Фінансові й організаційні умови:

1. Видання збірника тез здійснюється з залученням авторських коштів із розрахунку: - 200 грн. за друкований варіант збірника (за умови, що обсяг тез доповідей не перевищує 2-х сторінок); Кожна наступна сторінка оплачується додатково з розрахунку 40 грн. за сторінку друкованого тексту (друкований варіант збірника); - 100 грн. за електронний варіант збірника (за умови, що обсяг тез доповідей не перевищує 2-х сторінок) Учасникам конференції передбачено сертифікат участі у конференції. Вартість сертифікату 30 грн.
2. Інформація про надходження і прийняття матеріалів надається авторам у електронному або телефонному режимі.
3. Платіжні реквізити повідомляються авторам після прийому матеріалів Оргкомітетом.
Проїзд, проживання та харчування здійснюється за кошти учасників конференції.
Їхати – від залізничного вокзалу чи автовокзалу м. Дніпра до Академії трамваєм № 11 до зупинки «Вулиця Володимира Антоновича» або маршруткою № 73 до зупинки «Вулиця Громова». Розсилка учасникам сертифікатів, програми та збірника матеріалів конференції – «Новою поштою» – за рахунок одержувача.

Для участі у конференції необхідно не пізніше 25 листопада 2019 року надіслати на електронну адресу konferenciyadano2019@gmail.com такі матеріали:
1) Заявку на участь (додаток 1), назва файлу – Прізвище_заявка.doc;
2) Текст доповіді (згідно з вимогами – додаток 2), назва файлу – Прізвище_тези.doc;
3) Відскановану (сфотографовану) копію квитанції про сплату організаційного внеску (з обов’язковим зазначенням прізвища автора), назва файлу – Прізвище_квитанція.jpeg.

Адреса оргкомітету: кафедра природничо-математичної освіти КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради, вул. Володимира Антоновича, 70, м. Дніпро, 49000

Контактна інформація:
е-mail: konferenciyadano2019@gmail.com
З організаційних питань звертатися до Олени Миколаївни Добрянської
тел. 099-014-11-97 (Viber)

та Євгенії Володимирівни Кочерги
тел. 068-868-80-89 (Viber), 095-227-17-79

Адреса проведення конференції: м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 70, КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради».
Добратися можна від залізничного чи автовокзалу на трамваї № 11 до зупинки «Вулиця Володимира Антоновича», на маршрутці № 73 до зупинки «Вулиця Громова»

З повагою, Оргкомітет.

Додаток 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
у Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Проблеми розвитку професійних компетентностей вчителів природничо-математичних напрямку»
1 Прізвище, ім’я, по батькові
2 Науковий ступінь
3 Вчене звання
4 Місто
5 Місце роботи, посада (повна назва установи та підрозділу без скорочень і абревіатур)
6 Тематичний напрям роботи конференції
7 Тема доповіді
8 е-mail
9 Контактні телефони
10 Примірник збірника матеріалів конференції – друкований варіант/ електронний варіант у pdf-форматі
11 № відділення Нової пошти (для пересилання надрукованого збірника матеріалів конференції, сертифікату, програми.
12 Очна/заочна участь.
Потреба у проживанні

Додаток 2
Вимоги до оформлення тез доповіді
обсяг тексту – 2 повні сторінки (з анотаціями включно); формат аркушу – А4; орієнтація – книжкова; поля: усі по 2,5 см; шрифт – Times New Roman, 14 pt; інтервал – одинарний; абзацний відступ – 1,25 см; посилання на джерела – у квадратних дужках [1, с. 34]; список бібліографічних посилань – подається за необхідністю у вигляді нумерованого списку.

При поданні тез до друку авторам слід дотримуватися таких технічних вимог:
‒ не здійснювати ущільнення або розрідження інтервалів між літерами;
‒ не відбивати абзаци табуляціями або багаторазовими пробілами;
‒ використовувати лапки формату « »;
‒ між ініціалами та прізвищем ставити нерозривний пробіл (Ctrl+Shift+пробіл);
‒ використовувати лише графічні елементи, виконані у графічних редакторах із високою якістю деталей;
‒ розрізняти дефіс «-» (наприклад «навчально-виховний» та тире «‒» (наприклад, «математика – це наука...»;
‒ використовувати формат файлу для відправки в редакцію DOC;
‒ набір формул з використанням Microsoft Equation.

Приклад оформлення тез
Ініціали та прізвища авторів
науковий ступінь, вчене звання,
організація, місто,
ORCID (за наявності),
e-mail
НАЗВА
Текст тез ... (через інтервал після назви, з абзацу)
Список використаних джерел (за необхідності)
1.
2.
Summary. Full name. Title. Text in English up to 5 straights.
Key words:… (4-5 words).
Аннотация. ФИО. Название. Текст на русском языке до 5 строк.
Ключевые слова:… (4-5 слов).
Зауваження 1. Список бібліографічних посилань (якщо такий є) оформляється відповідно до стандарту DSTU-8302-2015. Рекомендації до оформлення бібліографічного опису джерел за цим стандартом (зі зразками) доступні на сайтах багатьох обласних бібліотек. Зауваження 2. Оргкомітет не несе відповідальності за зміст опублікованих доповідей.

Веб-сторінка конференції: https://sites.google.com/view/danopmokonf

 

Конференції по темі - із близькими дедлайнами: