ХХХ ювілейна Міжнародна наукова конференція «Історія релігій в Україні» - Статті до збірника «Історія релігій в Україні: актуальні питання»

Країна: Україна

Місто: Львів

Тези до: 01.01.2020

Дати: 12.05.20 — 14.05.20

Е-мейл Оргкомітету: mnk2020.lviv@gmail.co

Організатори: Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії, Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України.

 

Тематика конференції охоплює широке коло питань історії релігійного розвитку від найдавніших часів до сьогодення. У роботі секційних засідань розглядатимуться різноманітні аспекти політичного, правового й культурного становища православ’я, Римо-Католицької та Греко-Католицької Церков, протестантизму, східних релігій, а також державно-церковні відносини в Україні. Будуть обговорюватись актуальні питання музейництва, сакрального мистецтва, проблеми збереження духовного й культурного надбання.

Пропоновані напрямки роботи конференції:

Методологія дослідження історії релігії.
Історіографія та джерела до вивчення релігійних процесів. 
Історія релігійно-філософської думки.
Дохристиянські культи.
Суспільно-історичний розвиток християнства на українських землях Х–ХІХ ст. Монастирі. Парафії. 
Історія протестантизму в Україні.
Аврамістичні релігії. Іслам. Юдаїзм. 
Буддизм. Індуїзм. 
Виклики ХХ ст.
Політологія та соціологія релігії.
Релігійна міфологія та символіка.
Історичний розвиток сакрального мистецтва. Іконографія. Сакральна архітектура. Духовна музика.
Музейництво та охорона сакральних пам’яток:

Робочі мови конференції: українська, польська, білоруська, англійська, російська.

До конференції готуються два друковані збірники.

«Науковий щорічник “Історія релігій в Україні”», який включений до переліку фахових наукових видань за спеціальністю історія (реєстрація ДАК МОН 28.12.2017 р). Подані до цього збірника статті повинні бути самостійним оригінальним дослідженням, яке не містить плагіату і раніше ніде не публікувалось. Статті будуть проходити перевірку на плагіат і «сліпе» рецензування двома рецензентами. Додаткова інформація про умови прийняття статті до наукового щорічника у додатку 1 «Науковий щорічник».

Збірник статей «Історія релігій в Україні», вимоги до якого є спрощеними. Детальніша інформація у додатку 2 «Актуальні питання».

Веб-сторінка конференції: http://leopolis.news/page/6621/11/startuvav-pryyom-statey-na-naybilshu-religieznavchu-konferenciyu-v-ukrani&print=true&print=true&print=true&print=true&print=true&print=true&print=true&print=true&print=true&print=true&print=true&print=true&print=true&print=true&print=true&print=true&print=true&print=true&print=true&print=true&print=true&print=true&print=true&print=true&print=true&print=true&print=true&print=true&print=true&print=true