Сучасна біологія рослин: теоретичні та прикладні аспекти

Країна: Україна

Місто: Kharkiv

Тези до: 07.02.2020

Дати: 12.02.20 — 13.02.20

Область наук: Науки про Землю;

Address: Adress: 4 Svobody Sq., Kharkiv, 61022, Ukraine

Е-мейл Оргкомітету: modernplantbiology@gmail.com

Організатори: Department of Plant and Microorganism Physiology and Biochemistry of V.N. Karazin Kharkiv National University

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА

БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ФІЗІОЛОГІЇ І БІОХІМІЇ РОСЛИН ТА МІКРООРГАНІЗМІВ

УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ФІЗІОЛОГІВ РОСЛИН

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ БІОЛОГІВ РОСЛИН

                            

V МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ З ДИСТАНЦІЙНОЮ УЧАСТЮ

«Сучасна біологІя рослин:

теоретичні та прикладні аспекти»

12-13 лютого 2020 року

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Оргкомітет запрошує Вас до участі у роботі V МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «сучасна біологія рослин: теоретичні та прикладні аспекти», присвяченій 130-річчю кафедри фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Форма участі: дистанційна. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Результат участі: публікація матеріалів у збірнику тез (електронні версії – усім учасникам безкоштовно, за бажанням та додаткову сплату – на паперовому носії).

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

  • Молекулярні та біохімічні механізми фізіологічних процесів
  • Біоенергетика рослин: фотосинтез, дихання, продукційний процес
  • Водний обмін, мінеральне живлення, транспорт речовин
  • Онтогенез, ріст, розвиток рослин – механізми регуляції
  • Фітогормонологія та сигналінг
  • Механізми адаптивності та стійкості рослин
  • Біотехнологія, біоінженерія та трансгеноз рослин
  • Взаємодії в системі «рослина-мікроорганізм»
  • Біологія рослин – методологія викладання у вищій школі

РЕЄСТРАЦІЯ І ПОДАЧА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Для участі в конференції необхідно надіслати тези доповіді на електронну адресу оргкомітету: modernplantbiology@gmail.com та заповнити реєстраційну форму до 7.02.2020 за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSjvjOjtAkDvIDuyLu-mecuEDzcxmA6F_G1WSCcyCPSoOakg/viewform. 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Текст тез обсягом до двох сторінок  (з анотацією англійською мовою включно) повинен бути набраний у програмі Microsoft Word (тип файлу "doc" або "rtf") українською, російською або англійською мовами. Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого автора латиницею. Формат сторінки – А 4, всі поля – 2 см, шрифт Arial, кегль 12 пт, інтервал 1.0, відступ першого рядка абзацу – 1 см, вирівнювання – по ширині. Тези подаються без переносів, таблиць, рисунків і графіків. Посилання на літературу в тексті наводяться в круглих дужках, де вказуються прізвище автора та рік публікації. Наприкінці тез наводяться назва роботи, прізвища авторів та коротка анотація англійською мовою (не більше 7-10 рядків).

Приклад оформлення тез:

 

БІОХІМІЧНІ І ГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОТОПЕРІОДИЧНОЇ РЕАКЦІЇ РОСЛИН

Жмурко В.В

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, каф. фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів

майдан Свободи 4, м. Харків – 61022, Україна

e-mail: zhmurko@ karazin.ua

 

Текст тез доповіді .....................................

 

SUMMARY. BIOCHEMICAL AND GENETIC ASPECTS OF PHOTOPERIOD REACTION OF PLANTS. Zhmurko V.V.....................................................

ОРГВНЕСОК ЗА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ:

Оргвнесок складає 50 грн (перевірка, верстка, друк матеріалів). Для студентів, аспірантів участь безкоштовна. Вартість друкованого Сертифікату учасника – 20 грн (додатково). Вартість збірника матеріалів на паперовому носії – 30 грн (додатково). Реквізити для оплати надсилаються після перевірки матеріалів.

Веб-сторінка конференції: http://plantphysiol-bio.univer.kharkov.ua/index.html