Міжнародна наукова конференція «Фразеологія в контексті суміжних наук»

Країна: Україна

Місто: Ужгород

Тези до: 01.02.2020

Дати: 12.10.20 — 14.10.20

Область наук: Філологічні;

Е-мейл Оргкомітету: visnykfilfak.uzhnu@gmail.com

Організатори: Міністерство освіти і науки України, Інститут української мови НАН України, Міжнародна асоціація україністів, Комісія зі слов’янської фразеології при Міжнародному комітеті славістів, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (Філологічний факультет).

 

Мета проведення конференції – репрезентація й апробація результатів наукових досліджень із різних галузей сучасної науки, пов’язаних із фразеологією, популяризація наукових здобутків, інтеграція їх в європейський і світовий науковий простір.

На пленарному засіданні та в секціях конференції буде запропоновано обговорення таких питань:

– фразеологія у зв’язку з лінгвокультурологією та етнолінгвістикою;

– фразеологія під кутом зору когнітивної лінгвістики;

– фразеологія й актуальні проблеми діалектології;

– фразеологія та новітні дослідження з психолінгвістики;

– проблеми ономастики і фразеологія;

– граматичні студії і фразеологія;

– літературознавчі аспекти дослідження фраземіки;

– проблеми фразеології в медіалінгвістиці;

– порівняльне й зіставне вивчення фразеології.

Веб-сторінка конференції: http://www.nas.gov.ua/EN/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=5848