ХІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сіверщина в історії України»

Країна: Україна

Місто: Глухів

Тези до: 01.03.2020

Дати: 27.05.20 — 29.05.20

Е-мейл Оргкомітету: dikz@ukr.net

Організатори: НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК «ГЛУХІВ» ЦЕНТР ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА Національної академії наук України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури

 

Національний заповідник «Глухів», вул. Шевченка, 30, Сумська обл., Україна.
Тематичні напрями роботи конференції:
– археологічні дослідження на території Сіверщини;
– землі Сіверщини києворуської доби та ранньомодерного часу;
– Сіверщина в добу Гетьманщини;
– історико-культурний розвиток Сіверщини у ХІХ – на початку ХХІ ст.;
– розвиток музейної та пам’яткоохоронної справи в Україні;
– проблеми збереження культурної спадщини у заповідниках.
До початку роботи конференції буде виданий черговий збірник наукових праць
«Сіверщина в історії України», який планується включити до Переліку наукових
фахових видань України.

Веб-сторінка конференції: http://nsku.org.ua/?page_id=5703