VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з автоматичного управління присвячена Дню космонавтики

Країна: Україна

Місто: Херсон

Тези до: 23.03.2020

Дати: 08.04.20 — 10.04.20

Область наук: Технічні;

Address: Бериславське шосе, 24, к.3, Херсон

Е-мейл Оргкомітету: kafedra_tk@kntu.net.ua, anndymova@gmail.com

Організатори: Херсонський національний технічний університет, кафедра автоматизації, робототехніки та мехатроніки

 

Конференція з автоматичного управління присвячується Дню космонавтики. Метою конференції є висвітлення розробок, результатів досліджень та досягнень студентів, аспірантів та молодих вчених України в галузі автоматизованого управління, комп’ютерно-інтегрованих та інформаційних технологій, а також використання систем і мереж передачі даних в різних сферах практичного застосування.

Напрямки роботи конференції (секції):

 1. Автоматизоване управління технологічними процесами.
 2. Моделювання та оптимізація систем управління.
 3. Комп’ютеризовані системи та мережі перетворення та обробки інформації.
 4. Інформаційно-аналітичні та інформаційно-керуючі системи.
 5. Системи відображення інформації і комп’ютерні технології.
 6. Новітні технології в енергетичних системах та в галузі енергозбереження.
 7. Прогнозування та запобігання техногенних та екологічних катастроф.
 8. Використання сучасних технологій для підвищення ефективності і безпеки в транспортній галузі (автомобільні, морські, залізничні та авіаперевезення).
 9. Використання нових інформаційних технологій в медичній галузі.

Робочі мови конференції:

українська, англійська

Організаційний внесок складає 50 грн. за участь та електронну публікацію тез доповідей (1-2 повні сторінки тексту). Електронний варіант тез доповідей буде розташований на сайті ХНТУ на сторінці кафедри автоматизації, робототехніки та мехатроніки. Паперова збірка матеріалів конференції надається за окрему плату.

Реквізити для оплати тез будуть вказані в повідомленні про включення до програми конференції.

Повні тексти доповідей (за бажанням) можуть бути опубліковані у вигляді наукових статей в журналі «Прикладні питання математичного моделювання» (ППММ), який індексується в Google Scholar та включений до наукометричних баз даних Index Copernicus (ICI World of Journals), Vernadsky. Кожній статті та збірнику в цілому надається індивідуальний DOI. Обсяг статті – від 5 повних сторінок (60 грн. за сторінку).

Вимоги до оформлення статей розташовані на сайті журналу «Прикладні питання математичного моделювання»   за   посиланням: http://journals.kntu.net.ua/index.php/aqmm/index.

По організаційним питанням стосовно публікації в журналі ППММ звертатися до редакційної колегії (еmail: aqmm@kntu.net.ua).

Вимоги до оформлення матеріалів конференції

Тези надаються однією з мов конференції. До цих матеріалів повинна бути додана заявка на участь у конференції для кожного з учасників. Одноосібні роботи студентів доповнюються сканованою копією рецензії-рекомендації наукового керівника (з його підписом, завіреним печаткою відділу кадрів). Необхідно вказати контакти керівника: телефон, e-mail, (без цих даних роботи студентів розглядатися не будуть).

Право рекомендувати повні тексти доповідей (статті) до друку залишається за програмним комітетом.

Представлений матеріал повинен бути логічно пов'язаним, викладеним чітко та ясно, і мати відповідну структуру. У процесі викладу матеріалу слід дотримуватися наукового стилю.

Тези доповіді повинні бути набрані в текстовому редакторі MS Word пакету MS Office будь-якої версії. Для оформлення тез слід використовувати спеціально розроблений шаблон і дотримуватися всіх його вимог
(шаблон доступний за посиланням https://drive.google.com/open?id=1U0Fs0wFIkxJJEO8qvgUUctcyZe6nJYCb). Всі необхідні елементи форматування вже вбудовані в шаблон. Текст тез слід просто друкувати замість тексту, представленого в шаблоні для прикладу. З метою спрощення процедури підготовки збірки до друку подані матеріали повинні бути виконані ВИКЛЮЧНО за допомогою вказаного шаблону.

Матеріали необхідно надсилати в електронному вигляді за двома адресами:

kafedra_tk@kntu.net.ua, anndymova@gmail.com.

Назва файлів – прізвища авторів.

До матеріалів входять:

 1. файл тез доповіді мусить мати назву: Прізвище_Ініціали_тези.docx (або doc);
 2. файл сканованої копії рецензії-рекомендації (для одноосібних робіт студентів) мусить мати назву:

Прізвище_Ініціали_рецензія.pdf (або jpg);

форма заявки на участь (заповнюється виключно на сайті) розташована за посиланням – https://forms.gle/x57vjb7Zji7ur2Gq5.

Чекаємо зустрічі з Вами!

Веб-сторінка конференції: http://kntu.net.ua

Конференції по темі - із близькими дедлайнами:

Европейское научное обозрение. Выпуск №1-2/2021Тези приймаються до 28.02.21, Вена