І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та здобувачів вищої освіти "СУЧАСНА МОЛОДЬ В СВІТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" присвячена Дню науки

Країна: Україна

Місто: Херсон

Тези до: 08.05.2020

Дати: 15.05.20 — 15.05.20

Область наук: Технічні; Економічні;

Address: вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, 73006, Україна

Е-мейл Оргкомітету: conference.mywit@gmail.com, matematika_ek2017@ukr.net

Організатори: Херсонський державний аграрно-економічний університет, кафедра прикладної математики та економічної кібернетики

 

Конференція «Сучасна молодь в світі інформаційних технологій» присвячується Дню науки. Метою конференції є висвітлення розробок, результатів досліджень та досягнень молодих вчених України та здобувачів вищої освіти при розробці, використанні та впровадженні інформаційних технологій в різних галузях науки.

Напрями роботи конференції

 1. Менеджмент інформаційних технологій.
 2. Прогнозування соціально-економічних процесів за умов невизначеності та ризику.
 3. Управління проектами на підприємствах агропромислового комплексу.
 4. Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій.
 5. Впровадження інновацій та сучасних технологій.
 6. Інформаційні технології в науці, освіті, економіці, логістиці, туристичній сфері, транспорті.
 7. Математичні методи, моделі, інформаційні системи і технології в економіці.
 8. Моделювання та оптимізація інформаційних систем.
 9. Інвестиційне проектування в різних сферах суспільного життя.
 10. Інформаційно-аналітичні та інформаційно-керуючі системи.
 11. Системи відображення інформації і комп’ютерні технології.
 12. Використання нових інформаційних технологій в медичній галузі.
 13. Новітні технології в енергетичних системах та в галузі енергозбереження.

Форма участі у конференції – дистанційна

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ  БЕЗКОШТОВНА

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Вимоги до матеріалів конференції

Матеріали надаються однією з мов конференції. До цих матеріалів повинна бути додана заявка на участь у конференції. Одноосібні роботи студентів доповнюються сканованою копією рецензії-рекомендації наукового керівника (з його підписом, завіреним печаткою відділу кадрів).

Право включення матеріалів доповідей в програму конференції залишається за організаційним комітетом.

Представлений матеріал повинен бути логічно пов'язаним, викладеним чітко та ясно, і мати відповідну структуру. У процесі викладу матеріалу слід дотримуватися наукового стилю.

Матеріали доповіді повинні бути набрані в текстовому редакторі MS Word пакету MS Office будь-якої версії. Для оформлення тез слід використовувати спеціально розроблений шаблон і дотримуватися всіх його вимог
(шаблон доступний за посиланням https://drive.google.com/open?id=1lBUq8HRZo1uYCwC5i8JIKJNlqAtyLY3j). Всі необхідні елементи форматування вже вбудовані в шаблон. Текст матеріалів доповіді слід просто друкувати замість тексту, представленого в шаблоні для прикладу. З метою спрощення процедури підготовки збірки до друку подані матеріали повинні бути виконані ВИКЛЮЧНО за допомогою вказаного шаблону.

 

Матеріали конференції необхідно надсилати в електронному вигляді за двома адресами:

conference.mywit@gmail.com ,       matematika_ek2017@ukr.net

 

Електронна версія матеріалів конференції надсилається за вказаними адресами.

До матеріалів входять:

1) файл тез доповіді мусить мати назву: Прізвище_Ініціали.docx (або doc) (Прізвище першого автора);

2) файл сканованої копії рецензії-рекомендації (для одноосібних робіт студентів) мусить мати назву:

     Прізвище_Ініціали_рецензія.pdf (або jpg);

3) форма заявки на участь (заповнюється виключно на сайті) розташована за посиланням  –     https://forms.gle/ZrDnrAxubF3vVfNT8.

Будемо  раді  Вашій  участі  в  конференції !

Веб-сторінка конференції: http://www.ksau.kherson.ua