VI щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі».

Країна: Україна

Місто: Київ

Тези до: 01.05.2020

Дати: 05.06.20 — 05.06.20

Область наук: Філологічні; Педагогічні;

Е-мейл Оргкомітету: filologyN@gmail.com.

Організатори: Національний авіаційний університет

 

Тематичні напрями роботи конференції:

  1.  Мовна картина світу та міжкультурна комунікація.
  2. Академічна мобільність та інтернаціоналізація навчального процесу.
  3. Сучасні підходи та інноваційні технології формування іншомовної комунікативної компетентності.
  4. Професійна іншомовна підготовка в процесі міжкультурної інтеграції.
  5. Зіставні мовознавчі студії і міжкультурна комунікація.
  6.  Інноваційні методи викладання: новітнє в європейській освітній практиці.
  7. Світові тенденції розвитку ІКТ-освіти у вищій школі. Перспективність застосування зарубіжного освітнього досвіду в Україні.

 

Веб-сторінка конференції: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=50&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXh7qp86ToAhWNwqYKHQdCCV04KBAWMAl6BAgKEAE&url=https%3A%2F%2Fnau.edu.ua%2Fsite%2Fvariables%2Fdocs%2Fdocsmenu%2Fnauka%2Fkonferencii%2F2020%2Ffmv%2Fsuchasni_tendentsii_ukr.doc&usg=AOvVaw0cYwj8AvoGFydrovMcfy8Q