Всеукраїнський науково-практичний семінар: «Правова політика України: історія та сучасність»

Країна: Україна

Місто: Житомир

Тези до: 01.10.2020

Дати: 08.10.20 — 08.10.20

Область наук: Юридичні;

Е-мейл Оргкомітету: trost_taniash@ukr.net

Організатори: Житомирська політехніка

 

Оргкомітет

запрошує Вас взяти участь у Всеукраїнському науково-практичному семінарі:

«Правова політика України: історія та сучасність»,

який відбудеться 8 жовтня 2020 року в Державному університеті «Житомирська політехніка» (кафедра права та правоохоронної діяльності)

 

Метою започаткованого семінару є: є обговорення й пошук шляхів вирішення актуальних проблем в розвитку права України.

На Семінар запрошуються науковці, практичні працівники та студенти ЗВО незалежно від форми власності.

 

Форма проведення: заочна (можливе часткове обговорення за допомогою технологій відео-конференц зв’язку).

 

Мова симпозіуму: українська чи англійська.

 

Для участі в роботі Семінару необхідно надіслати електронною поштою до організаційного комітету до 1 жовтня 2020 року (включно!) тези доповіді. Студенти допускаються до участі в семінарі за умови надсилання тез їх доповіді з електронної пошти їх керівника, що забезпечує ідентифікацію (наприклад, корпоративна пошта чи підпис).

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача. Наприклад: Коваль_Тези.

Електронна адреса: trost_taniash@ukr.net

 

Видання матеріалів Семінару

Електронний варіант тез доповідей в форматі pdf буде надісланий учасникам на електронну адресу, вказану у заявці, протягом десяти днів після проведення Семінару.

 

Вимоги до оформлення ТЕЗ доповідей

  1. Матеріали повинні бути представлені українською чи англійською мовою.
  2. Обсяг тез не повинен перевищувати 5-ох сторінок зі списком використаних джерел.
  3. Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. Аркуш формату А4. Поля – 2 см зі всіх боків. Шрифт Times New Roman, кегель – 14, інтервал –1,5.
  4. Загальна схема побудови тез:

-           прізвище та ініціали автора, навчальний заклад, відомості про наукового керівника (науковий ступінь, вчене звання, посада), установа, місто – у правому верхньому кутку (без скорочень);

-           назва тез – великими літерами, напівжирним шрифтом по центру.

  1. У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].
  2. Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:» відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.

Роботи, що не відповідають вимогам, або не представлені у встановлений термін, не розглядаються.

 

Організаційний внесок

Організаційний внесок не передбачається.

 

Контактна особа:

Кузьмін Сергій Аркадійович – завідувач кафедри права та правоохоронної діяльності, тел. 068 846 86 06

Веб-сторінка конференції: https://conf.ztu.edu.ua/

 

Конференції по темі - із близькими дедлайнами: