ХХ Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки»

Країна: Україна

Місто: Київ

Тези до: 25.03.2021

Дати: 01.04.21 — 03.04.21

Область наук: Технічні;

Е-мейл Оргкомітету: 1.329@ukr.net

Організатори: Національний авіаційний університет

 

Національний авіаційний університет запрошує здобувачів вищої освіти та молодих учених вітчизняних та закордонних ЗВО, наукових організацій та установ 1-3 квітня 2020 року взяти участь у роботі ХX Міжнародної науково-практичної конференції “ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ”.

Участь у Конференції безкоштовна. За результатами конференції буде видано електронний збірник тез (англійською мовою). Конференція передбачає очну і заочну участь.

Робочі мови: українська, англійська – секційний формат, круглі столи, семінари; англійська – для тез доповідей.

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

ІНФОРМАЦІЙНО-ДІАГНОСТИЧНІ СИСТЕМИ
Кібербезпека цивільної авіації
Технічний захист інформації 
Інформаційні вимірювальні та медично- діагностичні системи 
Моделювання в електроніці, електротехніці та світлотехніці 
Прикладна математика в автоматизованих системах та технологіях 
ВІЙСЬКОВА ОСВІТА ТА НАУКА
Тактика родів військ та підготовка військових кадрів
Військова хіммотологія та метеорологія
Матеріально-технічне забезпечення авіації Повітряних Сил Збройних Сил України
Розробка, модернізація та експлуатація бойових авіаційних комплексів і військової авіаційної техніки
Тактика родів військ та підготовка військових кадрів
Військова хіммотологія та метеорологія
Матеріально-технічне забезпечення авіації Повітряних Сил Збройних Сил України
Розробка, модернізація та експлуатація бойових авіаційних комплексів і військової авіаційної техніки
СУЧАСНІ АВІАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
Підтримання льотної придатності повітряних суден
Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів
Аеродинаміка та безпека польотів ЛА
Гідравліка та гідроприводи повітряних суден 
Автоматизація та енергоефективність на авіаційному транспорті
Сучасні фізичні технології 
Контроль якості, сучасні матеріали та трибо технології в машинобудуванні
Двигуни та енергетичні установки 
Design, maintenance and diagnostics of aircraft and gas turbines 
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА, ІНЖЕНЕРІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ 
Екологічна безпека та хіммотологія 
Землеустрій та кадастр 
Хімічна технологія, інженерія 
Дистанційні аерокосмічні дослідження
Біотехнологія
АРХІТЕКТУРА, БУДІВНИЦТВО ТА ДИЗАЙН
Міське, промислове, цивільне та транспортне будівництво
Дизайн архітектурного середовища
Технічна естетика, дизайн та геометричне моделювання
ЕКОНОМІКА ТА БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В АВІАЦІЇ
Економіка та бізнес-адміністрування в авіаціїї
СУЧАСНІ ТРАНСПОРТІ ТЕХНОЛОГІЇ
Транспорт та логістика
АЕРОНАВІГАЦІЯ, ЕЛЕКТРОНІКА, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
Аеронавігація
Сучасні системи авіоніки
Телекомунікації та захист інформації в авіаційному зв'язку
Англійська мова в авіації
Електроніка 
Аерокосмічні системи управління
Автоматизовані системи управління технологічними процесами та рухомими об'єктами
КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Захист інформації
Інженерія програмного забезпечення
Інформаційні технології проектування
Інформаційні управляючі системи та технології
Комп’ютеризовані системи управління
Комп’ютерні системи та мережі
Mathematics and Computer Technologies
Мультимедійні технології та системи
ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Мова як соціокультурний феномен 
Документно-інформаційні комунікації в глобалізованому світі 
Психологічні аспекти людського фактору у світі високих технологій 
Європейський вибір вищої технічної освіти 
Сучасні проблеми суспільства
Соціальна робота як реалізація завдань соціальної політики держави
Іноземні мови 
Лінгвокультурологія
Когнітивні та комунікативні аспекти іншомовної професійної комунікації
Фахові іноземні мови
Фізичне виховання в умовах сучасності
Актуальні проблеми сучасного філософського знання
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 
Туризм 
Актуальні проблеми міжнародного права та порівняльного правознавства
Сучасна журналістика: від традиції до трансформації
Інформаційно-комунікаційні засади міжнародних відносин
Глобальні проблеми міжнародних економічних відносин
КРУГЛИЙ СТІЛ
Розвиток України як авіаційної держави:правовий аспект

Інформаційний лист для друку: http://bit.ly/Polit2019Apply

Веб-сторінка конференції: https://nau.edu.ua/ua/menu/science/konferenczii-ta-seminary/xiii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferencziya-molodyh-uchenyh-i-studentiv-polit.html