Щорічна (ХІІ) міжнародна Internet- конференція студентів та молодих вчених «СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ. ФОРВАРД-2021»

Країна: Україна

Місто: Харків

Тези до: 21.12.2021

Дати: 25.12.21 — 25.12.21

Область наук: Економічні;

Address: вул. Кирпичова 2, Харкiв 61002, Україна

Е-мейл Оргкомітету: forward@khpi.edu.ua

Організатори: Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу НТУ "ХПИ" (м. Харків)

 

 Шановні наукова спільнота!
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту та міжнародного  бізнесу  Національного    технічного   університету   "Харківський   політехнічний інститут"    запрошує   молодих   вчених   (студентів,  магістрантів, аспірантів,   викладачів   та  інших)  до  участі  у  щорічній  (ХIІ) міжнародній   Internet-конференції   студентів   та   молодих   вчени, «Стратегії   інноваційного   розвитку   економіки  України:  проблеми, перспективи,  ефективність.  ФОРВАРД-2021»,  яка відбудеться 25 грудня 2021 року.
ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1.    Актуальні проблеми менеджменту підприємств та управління персоналом;
2.    Маркетинг: проблемні аспекти, глобальні тенденції та рекламний бізнес;
3.    Актуальні проблеми обліку, аудиту та оподаткування: національні та міжнародні аспекти;
4.    Бізнес-аналітика та бізнес-адміністрування;
5.    Актуальні питання банківської справи та управління фінансами в умовах глобальної економіки;
6.    Дослідження проблем міжнародних економічних відносин та міжнародної торгівлі в умовах євроінтеграційних процесів;
7.    Тенденції та особливості управління інноваційними та інвестиційними процесами;
8.    Правове забезпечення виробничо-підприємницької діяльності та правова охорона об’єктів інтелектуальної власності;
9.    Соціально-економічні процеси та комунікації на рівні держави і підприємства;
10.    Історія, сучасність та перспективи розвитку економічної теорії;
11.    Актуальні питання економіки: глобальні та національні аспекти в контексті розвитку і управління;
12.    Інформаційні технології та медіакомунікації, як ефективні інструменти управління та забезпечення економічної безпеки;
13.    Актуальні питання управління підприємствами сфери туризму та готельно-ресторанного бізнесу в умовах глобалізації та діджиталізації;
14.    Підприємство, торгівля та біржова діяльність: глобальні тенденції та національні особливості розвитку в цифрову еру.


Також,  студентам  та  молодим  вченим, надається унікальна можливість опублікувати свої наукові статті в електронному збірнику (не фаховому).

Вся необхідна інформація знаходиться у відповідних інформаційних листа та  буде  розміщена  на  web-сторінці конференції (http://hpi.kh.ua) та збірника статей (http://e-conomics.hpi.kh.ua)

Джерело:http://e-conomics.hpi.kh.ua

Веб-сторінка конференції: http://www.hpi.kh.ua/