Міжнародну наукова інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки "Світ наукових досліджень. Випуск 5"

Країна: Україна

Місто: Тернопіль

Тези до: 25.11.2021

Дати: 25.11.21 — 25.11.21

Address: а/с 797, м. Тернопіль 46005

Е-мейл Оргкомітету: economy-confer@ukr.net

Організатори: Оргкомітет МЕНПІК "Economy"

Умови участі та проживання: 55 гривень за сторінку

 

Ініціативна група вчених за сприянням та при активній участі Громадської організації "Наукова спільнота" та Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku (Польща) проводить міжнародну наукову інтернет-конференцію з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки на тему:

" Світ наукових досліджень. Випуск 5 "

яка відбудеться 25 листопада 2021 року (роботи учасників приймаються до 25 листопада включно).

 

Планується робота за наступними спрямуваннями:

Економічне спрямування:
1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Економіка та підприємництво
3. Економіка та управління національною економікою.
4. Облік, аналіз та аудит.
5. Фінанси. Банківська справа. Податкова система.
6. Світова економіка та міжнародні відносини
7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці

 

Інформаційні системи і технології:
1. Інформаційні технології
2. Інформаційна безпека. Кібербезпека
3. Нанотехнології
4. Системи та засоби штучного інтелекту
5. Системи та процеси керування
6. Комп'ютерні системи та компоненти
7. Автоматизація процесів керування
8. Системи автоматизації проектувальних робіт
9. Управління проектами і програмами
10. Енергетичні технології

Психологія і педагогіка:
1. Загальна психологія та психологія особистості.
2. Психолого-педагогічні проблеми в освіті
3. Педагогічна та корекційна психологія.
4. Соціально-психологічні проблеми організації та управління.
5. Соціальна і юридична психологія.
6. Загальна педагогіка.
7. Філософія сучасної освіти. Сучасні педагогічні технології та методики.
8. Сучасні психологічні та педагогічні методи викладання.
9. Психологія соціальних комунікацій, міжгрупових відносин, медіа-психологія.

Ваші роботи будуть розміщені на сайті та опубліковані у збірниках конференції. Доповіді розміщуються на даному сайті та у збірниках інтернет-конференції посекційно, у алфавітному порядку відповідно до прізвищ авторів. Приїзд та особиста участь в конференції не передбачається! Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин.

Приймаються доповіді написані українською, російською та англійською мовами.

З матеріалами конференції користувачі мережі Internet будь-якої країни світу зможуть ознайомитися на сайті

www.economy-confer.com.ua

 

Вартість публікації у збірнику тез доповідей для учасників з України становить 55 гривень за кожну повну (або неповну) сторінку формату А4 та 70 гривень за збірник та сертифікат. Оплата за видання збірників надсилається на розрахунковий (транзитний) рахунок 29244825509100 в Приватбанку, МФО 305299, код ОКПО 14360570. Призначення платежу: Поповнення карткового рахунку 5168 7573 7823 5875 Каліщук М. М. (ІПН 2362302087).

Для учасників з інших країн організаційний внесок становить 3 USD за кожну (повну чи неповну) сторінку поданих тез доповіді та 7 USD за пересилку збірника та сертифіката. Вартість та пересилка кожного додаткового примірника збірника матеріалів конференції становить 8 USD. Для іноземних учасників оплата здійснюється міжнародним грошовим переказом через платіжну систему Western Union - Одержувач: Уляна Русенко (Ulyana Rusenko).

Роботу потрібно оформити наступним чином:

Секція

НАЗВА ДОПОВІДІ

Науковий ступінь, ПІБ автора

Місце роботи або навчання

 

Текст доповіді

Список використаної літератури:

Вимоги до оформлення тез доповідей: матеріали подаються у форматі “doc” або “rtf” текстового редактора Microsoft Word; обсяг тексту – 2-6 сторінок; поля з усіх сторін 20 мм; шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал між рядками 1,5.

Тези, відомості про автора (авторів), відсканована (сфотографована) квитанція про оплату та при необхідності рецензія направляються в електронному вигляді на e-mail: economy-confer@ukr.net

Відомості про авторів надсилаються в окремому файлі із зазначенням домашньої адреси, телефону, місця роботи або навчання, посади, вченого звання, наукового ступеня, e-mail (за можливістю та бажанням). Тези студентів та курсантів ВУЗів мають супроводжуватися рецензією наукового керівника.

Зверніть увагу !!!

▪  Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей.

▪  Кожна неповністю заповнена текстом сторінка оплачується в тій ж сумі що і заповнена.

▪  Рукопис не підлягає додатковому редагуванню, тому він має бути ретельно підготовлений.

▪ На одну наукову працю надсилається 1 (один) примірник збірника та один сертифікат на адресу першого автора, який вказаний в відомостях про авторів. Для отримання додаткових збірників необхідно оплатити їх вартість у розмірі 45 гривень за кожен додатковий примірник, про що необхідно вказати у квитанції що надсилається.

▪ Збірники матеріалів надсилаються на вказану адресу через 2 тижні після закінчення конференції.

Веб-сторінка конференції: http://www.economy-confer.com.ua/