Медичні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі

Країна: Україна

Місто: Одеса

Тези до: 02.07.2013

Дати: 05.07.13 — 06.07.13

Область наук: Медичні;

Address: 65001, Одеса 1, а/с 307

Е-мейл Оргкомітету: info@medfoundation.od.ua

Організатори: Громадська організація «Південна фундація медицини»

 

   

 

Громадська організація «Південна фундація медицини»

 

Міжнародна науково-практична конференція

«Медичні науки: напрямки та тенденції

розвитку в Україні та світі»

 

м. Одеса, 05-06 липня 2013 р.

 

Загальна інформація

 

Мета конференції: Конференція проводиться з метою здійснення комплексного наукового розгляду сучасного стану медичних та фармацевтичних наук в Україні та світі з залученням зусиль науковців, аспірантів, студентів з усіх куточків України та зарубіжних держав, які досліджують проблеми формування, охорони та захисту здоров’я.

 

Місце проведення: м. Одеса, Гагаринське плато 5, ОК «Одеса»

 

До участі в міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичні працівники з України та зарубіжних держав, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері медичних, ветеринарних, фармацевтичних наук.

 

Мова конференції: українська, російська та англійська.

 

В рамках конференції планується робота наступних секцій:

 

 1. Фармацевтичні науки

 2. Клінічна медицина

 3. Профілактична медицина

 4. Теоретична медицина

 

Реєстрація

 

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції,

до 02 липня 2013 року (включно) мають виконати обов’язково наступні три дії:

 

І. Заповнення заявки

 

Заповнити форму заявки на участь у конференції в online режимі, на яку можна перейти за посиланням, яке містить на офіційному сайті Південної фундації медицини, (www.medfoundation.od.ua) в розділі «Конференції» в інформації про конференцію.

 

ЗАПОВНИТИ ЗАЯВКУ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

 

ІІ. Оплата організаційного внеску

 

Сплатити організаційний внесок у розмірі 80 грн. за наступними банківськими реквізитами:

Банк одержувача: АТ "УкрСиббанк"

Рахунок одержувача: 26255003624549

ОКПО: 2704411107

МФО банка одержувача: 351005

П.І.Б.: Василенко Наталія Володимирівна

Призначення платежу: поповнення поточного рахунку Василенко Н.В. від ПІБ____

Щодо реквізитів для учасників з країн СНД просимо звертатися до організаторів: conf@medfoundation.od.ua

Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні або через Інтернет у разі наявності у Вас електронного доступу до Ваших банківських рахунків.

При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати прізвище, ім’я, по батькові учасника конференції.

 

Організаційний внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника тез конференції. Учасникам конференції не покриваються витрати, пов’язані з проживанням та харчуванням під час участі у заході.

 

ІІІ. Направлення матеріалів електронною поштою

Надіслати до оргкомітету до 02 липня 2013 р. (включно) на електронну скриньку  conf@medfoundation.od.ua наступні документи:

А) тези доповіді на українській, російській чи англійській мові;

Б) від скановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску.  

 

Файли повинні бути підписані українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та повинні містити у другій часті слово «Квитанція» або «Тези» відповідно (наприклад, Шевченко_О.М._Квитанція).

 

Вимоги до тез доповіді

 • Назва секції відповідно до переліку, який вказаний вище (шрифт Times New Roman №12, праворуч)

 • Назва доповіді посередині рядка (перше слово з великої літери, без крапки): шрифт Times New Roman №14, жирний.

 • Нижче, через один інтервал, праворуч – прізвище, ім’я по-батькові автора, його науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва установи, де працює або навчається автор: шрифт Times New Roman №14.

Наприклад:

2. Клінічна медицина

Топографоанатомічні зрізи печінки стосовно до ультразвукового сканування

 

Шевченко Олег Миколайович, канд. мед. наук, доцент

Харківський національний медичний університет

 • Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.

 • Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 34].

 • Кількість співавторів тез не може бути більшою ніж три особи.

 • Обсяг тексту: до 6 сторінок зі списком використаних джерел.

 

Заочна участь у конференції


У разі заочної участі у конференції збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на поштову адресу, вказану у заявці, протягом десяти днів після проведення конференції.

Координати організаційного комітету

Південна фундація медицини

Адреса для поштової кореспонденції:

65001, Одеса 1, а/с 307

@: info@medfoundation.od.ua

W: www.medfoundation.od.ua

T: +38 066 555 39 74

Веб-сторінка конференції: www.medfoundation.od.ua

Конференції по темі - із близькими дедлайнами:

3rd World Congress on Pediatric Nursing and CareТези приймаються до 19.12.19, london