Археологія & Фортифікація Середнього Подністров’я

Країна: Україна

Місто: Кам'янець-Подільський

Тези до: 01.10.2011

Дати: 01.11.11 — 15.11.11

Address: 32300, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник, вул. Іоанно-Предтеченська, 2

Е-мейл Оргкомітету: museum.kp@gmail.com

Організатори: Кам'янець-Подільський державний історичний музей-заповідник

 

 Кам'янець-Подільський державний історичний музей-заповідник

 

Інформаційний лист-запрошення

 

Всеукраїнська науково-практична конференція

на честь 10-річчя створення відділу старожитностей

Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника

На тему:

„Археологія & Фортифікація Середнього Подністров’я“

 

 

м. Кам’янець-Подільський, перша половина листопада 2011 р. (точна дата буде вказана у запрошенні на конференцію та по телефону особисто)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напрямки роботи конференції:

 

1.- Давня археологія.

2.- Середньовічна археологія.

3.- Історія фортифікації.

4.- Археологічна експозиція: доцільність, переваги, проблеми організації.

 

 

!- При наборі значної кількості праць будуть утворенні підсекції.

 

 

 

Мови конференції: українська, російська

 

 

 

Публікація матеріалів:

 

-. Збірник матеріалів конференції заплановано видати до початку конференції.

 

 

Вимоги до тексту:

 

-. Публікації приймаються українською, російською мовами;

-. Текст статті подається в роздрукованому вигляді й дублюється на електронному носії (E-mail, CD-DVD, дискета);

-. Текстовий формат – Times New Roman;

-. Розмір шрифта (кегль) – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ абзацу – 0,75 або 1,25; вирівнювання – по ширині;

-. Розміри полів: верхнє та нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 15 мм;

-. У тексті використовується дефіс „-“ без пропусків й тире „–“ з пропусками;

-. До статті повинен додаватися список використаних джерел (в алфавітному порядку), список скорочень, анотація, ключові слова;

-. Посилання на літературу та джерела подаються у квадратних дужках, наприклад: [1]. [2;С.3]. [4;Арк.5].;

-. Розмір статті – основний текст до 12 сторінок;

-. Ілюстрації подаються у форматі JPEG;

 

 

!- Оргкомітет звертає увагу, що прислані матеріали, які не відповідатимуть вимогам даної тематики оргкомітетом розглядатися не будуть. Оргкомітет залишає за собою право підбору матеріалу до конференції.

 

 

 

Основні дати:

 

1.- Прийом заявок – до 1 серпня 2011 р. (запізнення 1 тиждень).

2.- Прийом матеріалів статей – до 1 жовтня 2011 р. (запізнення 1 тиждень).

 

 

Організаційні питання:

 

Тел. моб.- 096-44-11-091 (Болтанюк Петро Анатолійович).

Тел. моб.- 097-46-28-557 (Рибчак Наталія Михайлівна).

Тел. роб.- (04938) 2-82-95.

Адреса:

32300, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник, вул. Іоанно-Предтеченська, 2.

E-mail: museum.kp@gmail.com

 

 

Організатори забезпечують проживання та харчування учасників під час проведення конференції. Оплата проїзду за рахунок учасників.

 

 

 

Зразок оформлення матеріалів:

 

П.І.Б., вчене звання, посада,

місце роботи.

НАЗВА СТАТТІ

Ключові слова: 5-8 слів;

Анотація: 3-5 рядки;

Текст статті

Список використаних джерел та літератури (В алфавітному порядку; текстовий формат – Times New Roman; шрифт 12; міжрядковий інтервал - 1)

Ілюстрації

Список скорочень

 

ЗАЯВКА  на участь у конференції:

1. Прізвище

 

2. Імя

 

3. По-батькові

 

4. Учений ступінь, наукове звання

 

5. Місце роботи

 

6. Посада

 

7. Назва доповіді

 

8. Потреба у технічних засобах

 

10. Чи потрібно забронювати місце у готелі

 

11. Службова адреса та телефон

 

*12. Домашня адреса та моб. телефон

 

*13. E-mail

 

*Заповнення пунктів 12, 13 є обов’язковим.

Веб-сторінка конференції: www.museum.k-p.km.ua