ІV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Закарпатські правові читання»

Країна: Україна

Місто: Ужгород

Тези до: 05.03.2012

Дати: 09.04.12 — 10.04.12

Область наук: Юридичні;

Address: Україна, Закарпатська область, м.Ужгород, вул.Заньковецької, 89А

Е-мейл Оргкомітету: pravovichutannya4@gmail.com , poluzhyn.ivan@gmail.com

Організатори: Закарпатський державний університет, Університет у м.Мішкольц (Угорщина), Академічне товариство ім.М.Балудянського (м.Кошице, Словаччина), Наукове товариство студентів та аспірантів юридичного факультету ЗакДУ, Координаційна рада молодих юристів при Міністерстві юстиції України Ліга студентів Асоціації правників України

Умови участі та проживання: Для учасників з України - 120 грн. Для учасників з інших держав - 20 дол. США. Проїзд, проживання та харчування учасників здійснюється за власний рахунок або за рахунок сторони, що їх відряджає

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Закарпатський державний університет
Університет у м.Мішкольц (Угорщина)
Академічне товариство
ім.М.Балудянського (м.Кошице, Словаччина)
Наукове товариство студентів та аспірантів юридичного факультету ЗакДУ
Координаційна рада молодих юристів при Міністерстві юстиції України
Ліга студентів Асоціації правників України                                         ІV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів
«Закарпатські правові читання»


9-10 квітня 2012 року


м. Ужгород

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі ІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Закарпатські правові читання», яка відбудеться 9-10 квітня 2012 року в м. Ужгороді на базі Закарпатського державного університету.
Конференція проводиться відповідно до плану Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2012 році» з ініціативи Закарпатського державного університету, Університету в м.Мішкольц (Угорщина), Академічного товариства ім.М.Балу-дянського (м.Кошице, Словаччина), Наукового товариства студентів та аспірантів юридичного факультету Закарпатського державного університету та Закарпатського осередку Ліги студентів Асоціації правників України за підтримки Координаційної ради молодих юристів при Міністерстві юстиції України.
Планується видати збірник матеріалів до початку роботи конференції.
У рамках конференції планується робота за такими тематичними напрямами (секціями):
1.    Теорія та історія держави і права, філософія права.
2.    Конституційне право та процес, міжнародне публічне право, порівняльне правознавство.
3.    Муніципальне, адміністративне та фінансове право.
4.    Цивільне, господарське право та процес, сімейне право, міжнародне приватне право.
5.    Кримінальне право та кримінологія.
6.    Кримінальний процес та криміналістика.
7.    Трудове право та право соціального забезпечення.
8.    Земельне, аграрне, екологічне та природоресурсне право.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
 
Організаційний комітет
конференції 
    
Ващук Ф.Г. – ректор Закарпатського державного університету, д.т.н., проф. (голова оргкомітету)
Члени оргкомітету:
Патко Дюла – ректор університету в м.Мішкольц (Угорщина), проф.
Вархола Міхал – президент Академічного товариства ім. М.Балудянського (м.Кошице, Словаччина), проф.
Трачук П.А. – декан юридичного факультету ЗакДУ, к.ю.н., проф.
Ващук О.М. – директор ННІ інформаційних технологій ЗакДУ, к.ю.н., проф.
Олексик Х.М. – заст. декана юридичного факультету ЗакДУ, к.і.н., проф.
Шпільман Б.С. –  голова НТСА ЗакДУ.
Полюжин І.М. – голова НТСА юридичного факультету ЗакДУ.
Сабадаш В.І. – голова Закарпатського осередку Ліги студентів АПУ.

Для участі у конференції необхідно надіслати одночасно:
1.  Заявку на участь у конференції за формою, що додається.
2.  Електронний варіант наукової статті або  тез.
3.  Відскановану копію рецензії наукового керівника (для осіб, що не мають наукового ступеня).
Зазначені вище матеріали необхідно надіслати до 18.00 год. 5 березня 2012 р. на адресу електронної пошти pravovichutannya4@gmail.com

Вимоги до оформлення
?    Наукова стаття повинна бути виконана на актуальну тему, містити глибоке наукове дослідження, без плагіату.
?    Обсяг статті – до 8 сторінок, наукових тез –  до 4-х сторінок, текстовий редактор — Microsoft Word, орієнтація – книжкова, поля – усі 20 мм; гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.
?    Перший рядок – назва доповіді (великими літерами,  шрифт жирний, вирівнювання по центру).
?    Другий – прізвище та ініціали автора (шрифт жирний, вирівнювання по правому краю).
?    Третій – курс та місце навчання (роботи), посада, науковий ступінь, учене звання.
?    Далі – текст доповіді, вирівняний по ширині з відступом зліва  1,25 см.
?    Наприкінці роботи необхідно вказати відомості про наукового керівника.
?    Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках – [2, 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге  –  номер сторінки.
?    Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до чинних стандартів бібліо-графічного опису (див.: Бюлетень ВАК України №3 за 2008 рік).
?    Електронний варіант доповіді має  бути названий прізвищем автора роботи і записаний у форматі doc (наприклад, Іваненко.doc).

Примітка:
1. У разі невідповідності статті вказаним вимогам  оргкомітет може відмовити у прийнятті її до друку.
2. Оргкомітет  надішле лист-підтвердження про реєстрацію Ваших матеріалів.

Фінансові аспекти
Витрати учасників, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування), здійснюються за власний рахунок або за рахунок сторони, що їх відряджає.
Розмір організаційного внеску становить 120 грн.
Переказ коштів здійснюватиметься за банківськими реквізитами, які будуть надіслані у листах-підтвердженнях кожному учаснику організаційним комітетом.
       Увага! Після оплати Вами організаційного внеску просимо надіслати нам відскановану копію квитанції.

 Програма роботи конференції 
9 квітня
9.00-10.00 – реєстрація учасників
10.00-11.00 – відкриття конференції, пленарне засідання
11.00-14.00 – секційні засідання
14.00-14.30 – обід
14.30 –18.00 – секційні засідання
20.00 – дружня вечірка (участь не обов’язкова, оплата здійснюється індивідуально кожним учасником)

          10 квітня
9.00-11.00 – секційні засідання
11.00-12.00 – підведення підсумків, закриття конференції, нагородження учасників
11.00 - 17.00 – екскурсійна  програма.
18.00 – від’їзд учасників

 
Зразок заявки на участь у ІV-ій Міжнародній
науково-практичній конференції молодих учених та студентів
 «Закарпатські правові читання»
Прізвище, ім’я, по батькові   
Назва навчального закладу   
Факультет, курс   
Назва доповіді   
Назва секції   
Домашня адреса, телефон   
Електронна пошта   
Відомості про наукового керівника (ПІБ, посада, вчене звання, науковий ступінь)   
Адреса навчального закладу   
ПІБ, телефон/факс та наукові регалії керівника навчального закладу (декана факультету)   
Планую (необхідне підкреслити):
а) взяти безпосередню участь у конференції
б) не планую безпосередню участь   
Потреба у мультимедійній техніці   
Дата і час прибуття   
Дата і час від’їзду   
Необхідність бронювання готелю (на який період)   
Дата заповнення   

Координати оргкомітету
88015, м. Ужгород, вул. Заньковецької, 89А,
Закарпатський державний університет, юридичний факультет
тел./факс: (0312) 65-45-47.
Ел. адреса: pravovichutannya4@gmail.com
Web-сторінка: www.zakdu.edu.ua
Координатор конференції:
Полюжин Іван – голова Наукового
товариства студентів та аспірантів
юридичного факультету
Тел.: 050-995-64-92
Ел. адреса: poluzhyn.ivan@gmail.com

 

Веб-сторінка конференції: http://www.zakdu.edu.ua , http://vkontakte.ru/event33840205

 

Конференції по темі - із близькими дедлайнами: