«Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми»

Країна: Україна

Місто: Вінниця

Тези до: 31.03.2012

Дати: 14.05.12 — 17.05.12

Область наук: Педагогічні;

Address: Україна, 21100, м.Вінниця, вул. Острозького, 32, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Інститути: магістратури, аспірантури і докторантури; математики, фізики і технологічної освіти.

Е-мейл Оргкомітету: imfito@yandex.ru

Організатори: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

Умови участі та проживання: Реєстраційний внесок за кожну доповідь складає 200 грн.

 

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі ХІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», яка відбудеться 14-16 травня 2012 року. Проводиться на базі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Головні напрями роботи
 1. Методологічні проблеми впровадження інформаційних технологій та інноваційних методик у навчальний процес закладів освіти.
 2. Сучасні проблеми навчання, виховання та розвитку учнів середньої загальноосвітньої школи.
 3. Психолого-педагогічні проблеми навчання і виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів.
 4. Діяльність навчальних закладів І – II рівнів акредитації в умовах інформатизації вищої освіти.
 5. Психолого-педагогічні засади впровадже-ння сучасних інформаційних технологій та методик навчання студентів вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівнів акредитації в контексті Болонського процесу.
Умови участі в роботі конференції
  Для участі в роботі конференції необхідно направити в оргкомітет (Коцьоні Наталії Станіславівні):
 1. до 31 березня 2012 року – статтю обсягом 6-12 сторінок у одному примірнику і диск СD-RW, СD-R із записом статті або статтю переслати електронною поштою;
 2. конверт з Вашою адресою для відправлення запрошення;
 3. заявку за формою, що додається.

Робочі мови конференції – українська, англійська, німецька, польська, російська.

Реєстраційний внесок

Реєстраційний внесок за кожну доповідь складає 200 грн. Крім плати за публікацію в збірнику «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», визнаному ВАК України виданням, де можуть публікуватися матеріали кандидатських і докторських дисертацій, сюди також входять витрати на канцелярські товари.

Реєстраційний внесок просимо надсилати до 20 квітня 2012 року на адресу оргкомітету: 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, оргкомітет Техно Проф Інформ 2012, Коцьоні Наталії Станіславівні.

Вимоги до оформлення статті
 1. Структура статті:
  • ініціали та прізвище автора, місто, країна (у верхньому правому куті аркуша);
  • УДК (у верхньому лівому куті аркуша);
  • назва статті;
  • текст статті (українською, російською, польською або англійською мовами);
  • література (згідно з новими вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України, №5, 2009));
  • анотації українською, російською, англійською, мовою (3 – 4 рядки), ключові слова.
 2. У тексті статті посилання на використані джерела подаються в квадратних дужках; зазначається порядковий номер і через кому сторінка цитованого джерела, наприклад: [7, с. 35].
 3. Сторінки статті нумеруються за порядком, без пропусків і буквених позначень. Автор підписується на звороті останньої сторінки, чим підтверджує, що дати, цитати, фактичні дані, бібліографія звірені, а стаття готова до видання.
 4. Разом із текстом статті необхідно надіслати диск, в якій файл cтатті записано в режимі Міcrosoft Word 2003, шрифт - Тіmе Nеw Rоman, розмір шрифта - 14, міжрядковий інтервал 1,5.
 5. Обсяг статті – 8 10 сторінок (формат А4). Дозволяється пересилати статті електронною поштою.

Іноземні учасники конференції можуть здійснити оплату під час реєстрації.

Джерело:http://www.vspu.edu.ua/index.php?p=confer1