«Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин»

Країна: Україна

Місто: Одеса

Тези до: 18.05.2012

Дати: 18.05.12 — 19.05.12

Область наук: Економічні;

Е-мейл Оргкомітету: conf.pfp@blackseafoundationoflaw.org.ua

Організатори: Причорноморська Фундація Права

Умови участі та проживання: 80 грн.

 

 Міжнародна науково-практична конференція

«Сутність та значення впливузаконодавства на розвиток суспільних відносин»м. Одеса, 18-19 травня 2012 р.  Вельмишановні колеги! Маємо честь і приємність запросити Вас прийняти участь у Міжнародній науково-практичній  конференції «Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин», яка буде  організована Причорноморською фундацією права.  Мета науково-практичної конференції – залучення студентів, аспірантів, молодих вчених, практикуючих  юристів до науково-практичної діяльності та стимулювання і підтримка наукової діяльності правничої  спільноти в Україні.  Наукова діяльність є одним з пріоритетним напрямком діяльності Причорноморської фундації права,  оскільки саме лише належне наукове осмислення сутності проблем правового регулювання суспільних  відносин може забезпечити розробку найефективніших способів вирішення цих проблем. Головні напрями конференції:- Історія та теорія держави та права, філософія права;- Конституційне право, муніципальне право;- Міжнародне публічне та приватне право;- Екологічне, земельне, аграрне право;- Цивільне право та процес;- Сімейне право, житлове право;- Господарське право та процес;- Трудове право, право соціального забезпечення;- Адміністративне право та процес, фінансове, інформаційне право;- Кримінальне право, кримінально-виконавче право;- Кримінальний процес, криміналістика. Офіційні мови конференції: українська, російська та англійськаМісце проведення конференції: м. Одеса, Гагаринське плато 5, ОК «Одеса»Для участі у конференції необхідно виконати обов’язково наступнітри дії:І. Заповнити форму заявки на участь у конференції в online режимі, на яку можна перейти за  посиланням, яке містить на офіційному сайті Причорноморської фундації права,  (www.blackseafoundationoflaw.org.ua) в розділі «Події» в інформації про конференцію. ІІ. Сплатити організаційний внесок у розмірі 80 грн. за наступними банківськими реквізитами: Банк одержувача: АТ "УкрСиббанк" Поточний рахунок одержувача: 26206288136500 ОКПО: 1505224406 МФО банка одержувача: 351005 П.І.Б. : Шарапова Зінаїда Олександрівна Призначення платежу: поповнення поточного рахунку Шарапової З.О. від ПІБ____ Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні або через Інтернет  у разі наявності у Вас електронного доступу до Ваших банківських рахунків. При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати Прізвище, Ім’я, По батькові учасника  конференції. Організаційний внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника тез конференції. Учасникам  конференції не покриваються витрати, пов’язані з проживанням та харчуванням під час участі у заході. ІІІ. Надіслати до оргкомітету до 15 травня 2012 р. (включно) на електронну скриньку conf.pfp@gmail.com  наступні документи:А) тези доповіді на українській, російській чи англійській мові;Б) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має  бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має  містити у другий часті слово «Квитанція» (наприклад, КалініченкоВ.П._Квитанція) Вимоги до тез доповідей:· Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000,  2003, 2007 у вигляді файла з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5  міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм. · Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез  доповіді, прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт – напівжирний); посада, навчальний заклад, місце  роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва  статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст. Наприклад:2. Конституційне право, муніципальне право ад’юнкт кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ м. Київ, Україна · Сторінки не нумеруються. · Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника  конференції (наприклад, КалініченкоВ.П.) · Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті  виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за  списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [2, с. 291]. Інший спосіб оформлення  використаної літератури не допускається.  У разі заочної участі у конференції збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на  поштову адресу, вказану у заявці, протягом двох тижнів після проведення конференції.  Оргкомітет конференції:Причорноморська Фундація ПраваАдреса для поштової кореспонденції: 65001, Одеса 1, а/с 307Адреса для відвідувачів: м. Одеса, вул. Жуковського, 33@: conf.pfp@blackseafoundationoflaw.org.uaW: www.blackseafoundationoflaw.org.uaT: +38 099 489 35 92 

Веб-сторінка конференції: http://blackseafoundationoflaw.org.ua